Ochrana súkromia

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri návšteve na PROFICARS.sk cítili bezpečne. PROFICARS.sk prevádzkuje KARMA BIANCA s. r. o., Dobšinského 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji a je zodpovedný za všetky súvisiace údaje, ktoré sú teraz zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

PROFICARS.sk vaše údaje neukladá, pokiaľ to nie je v súlade s platnými zákonmi nutné.

Ak si vytvoríte účet na PROFICARS.sk, prihlásite sa k e-mailovému newsletteru alebo vytvoríte užívateľský profil, vaše osobné údaje budú uložené na serveri PROFICARS.sk a budú prístupné len subjektom patriacim pod prevádzkovateľa KARMA BIANCA s. r. o.

Kedykoľvek môžete:

  • zaslať sťažnosť úradom,
  • požiadať o opravu alebo vymazanie osobných údajov,
  • požiadať o obmedzenie spracovania a prístupu k osobným údajom,
  • zažiadať o prenos osobných údajov, ak je to relevantné.

Za účelom distribúcie e-mailového newsletteru budeme zbierať a spracovávať nasledujúce osobné údaje:


E-mailovú adresu

Meno

Adresu (nepovinné)

Dátum narodenia (nepovinné)

Pohlavie (nepovinné)

Ďalšie podrobnosti o osobných údajoch, ktoré o vás PROFICARS.sk uchováva a spracováva, môžete zistiť v našich Všeobecných obchodných podmienkach. Zároveň môžete vzniesť námietku k používaniu vašich osobných údajov, požiadať o opravu vašich osobných údajov alebo zrušiť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na info@PROFICARS.sk, prípadne na našich telefónnych číslach. Ak si prajete zrušiť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, napíšte nám email. Ak budete mať akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na info@PROFICARS.sk

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás. V zásade je možné informácie, ktoré o vás spracúvame rozčleniť nasledovne:

Informácie, ktoré nám odovzdávate v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou
službou alebo v súvislosti s organizovanou súťažou a to:


- informácie potrebné k vytvoreniu vášho účtu - registračné údaje, napríklad
vek, pohlavie, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa

- informácie, ktoré sú potrebné na zapojenie sa do súťaže, jej spravovanie
a vyhodnotenie súťaže, ktorú organizujeme – napríklad meno, priezvisko, bydlisko

- informácie, ktoré poskytujete pri používaní zvolenej služby – napríklad fotografie,
príspevky, komentáre

- analytické údaje o návštevnosti a využívaní našich služieb


- informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.


- technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies.

V PROFICARS.sk zodpovedne dodržujeme všetky súčasné vyhlášky a zákony. Ak ste súhlasili s akoukoľvek z nižšie uvedených služieb, vyhradzujeme si právo zasielať vám novinky a informácie. Žiadne ďalšie informácie vám zasielať nebudeme.

Údaje sú uložené na zabezpečenom úložisku. Garantujeme, že údaje neposkytujeme ani nepredávame iným spoločnostiam.

Newsletter zasielame iba príjemcom, ktorí sa k jeho odberu dobrovoľne prihlásili. K prihláseniu používame takzvaný dvojitý súhlas, kedy musíte odber newsletteru najprv potvrdiť kliknutím na odkaz v zaslanom e-maily, aby nemohla vašu adresu prihlásiť tretia osoba. Ak dostanete newsletter bez vášho predchádzajúceho súhlasu, mohol vám byť preposlaný známou osobou.

Odber newsletteru je možné kedykoľvek odhlásiť pomocou odkazu na konci každého newsletteru zaslaného e-mailom. PROFICARS.sk bude ukladať údaje do chvíle, kedy zrušíte súhlas s odberom newsletteru. Základom pre legálne spracovanie Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý ste udelili.


V BERNOLÁKOVE 1.12.2020