Aké zmeny prinesie nová smernica Eurovignette?

Nemecko a Rakúsko sú prvé krajiny, ktoré zavedú smernicu do praxe. Podľa nej sa v mýtnych poplatkoch bude zohľadňovať objem emisií CO2. Každý kamión nad 18 t registrovaný pred 1. júlom 2019 bude v Nemecku patriť do 1. triedy, pri ktorej sa mýtne poplatky už o niekoľko dní zvýšia o 83% - z 0,190 na 0,348 eur/km. Naopak, elektrický kamión registrovaný v novembri 2023 nebude platiť mýto až do roku 2026. To môže prepravcovi ušetriť až 100 tisíc eur oproti naftovému ťahaču a to len na mýtnych poplatkoch. Smernicu sa chystajú zaviesť aj ďalšie krajiny Európy. Nie len smernica, ale aj niektorí nadnárodní zadávatelia logistických výkonov, začínajú vyžadovať istý podiel elektrických kamiónov vo flotile dopravcov. 

Ako pomôcť dopravcom ?

Emisie z cestnej dopravy stále rastú, nákladné vozidlá sa na nej podieľajú až jednou štvrtinou, preto sa na elektrifikáciu nákladnej dopravy tak tlačí. Ciele Európskej únie známe ako Fit for 55 spolu s aktuálne prerokovávanou revíziou nariadenia upravujúceho emisie CO2 z nákladných vozidiel kladú zásadné požiadavky na zmenu celého sektoru. Dôležitou súčasťou je podpora zo strany štátu, ktorá absentuje v osobnej aj nákladnej doprave. SEVA navrhuje konkrétne formy podpory zo strany štátu a to, legislatívne opatrenia, daňové pravidlá aj návrh systému priamych dotácií, ktoré by pomohli v prechode na elektrické vozidlá. „Štát môže a podľa nás aj musí významne prispieť k prechodu na elektromobilitu, a to prostredníctvom cielených opatrení, ktoré uľahčia nákup a využívanie bezemisných nákladných vozidiel. Na časť týchto opatrení môže pritom využiť aj financie z Plánu obnovy a odolnosti“ zdôrazňuje Križanský.