Aj v roku 2024 sú vodičmi úžitkových vozidiel a autobusov v prevažnej väčšine muži. Poslanie šoféra kamiónu skrátka odjakživa vnímame ako „mužskú robotu“. A rovnako k svojim autám dlhé roky pristupovali aj samotní výrobcovia úžitkových áut. Ich vývoj a nastavovanie ergonómie boli skrátka prispôsobené zástupcom mužskej populácie. Nové technológie, automatizácia a výrazne vyšší podiel asistenčných systémov (komfortných aj bezpečnostných) však sprístupňujú kabíny nákladných áut a autobusov stále väčšiemu počtu žien, z ktorých sa tak v mnohých prípadoch stávajú rovnocenní partneri mužom. V spoločnosti MAN Truck & Bus si uvedomujú ich dôležitosť pre toto odvetvie a tak začínajú v čoraz väčšej miere svoje výrobky prispôsobovať nielen mužom, ale aj ženám.

Jasné, že tam chceme aj umývadlo

„Ženy šoférky prispievajú k vývoju našich produktov ďalšou dôležitou perspektívou. Tieto cenné poznatky chceme využiť na to, aby naše produkty boli pre našich zákazníkov v budúcnosti ešte lepšie, komfortnejšie a užívateľsky prívetivejšie,“ hovorí Dr. Frederik Zohm, vedúci vývoja v MAN Truck & Bus. Komentuje tak novú sériu odborných seminárov s názvom "WoMAN" zameraných na výraznejšie prispôsobenie nových áut ženám. Ako uvádza MAN, je to preto, že posudzovanie produktov v tomto odvetví bolo doteraz veľmi jednostranné, pričom pri vývoji nákladných vozidiel sa zohľadňovali prevažne mužské potreby a ich životný štýl mužov. Cieľom tejto iniciatívy je pôsobiť proti takzvanému „nedostatku údajov o pohlaví“.

Výskumný Tím WoMAN sa snaží lepšie spoznať každodenný pracovný život vodičiek a všíma si rozdiely medzi mužmi a ženami. Zámerom je zatraktívniť trucky a povolanie vodiča kamiónu pre ženy. Experti MAN z oddelení inžinierstva a dizajnu pod vedením psychologičky Dr. Sigrun Weise a oddelenia prieskumu trhu preto pozýva profesionálne vodičky nákladných vozidiel na workshopy, ktorých cieľom je získavať a analyzovať relevantné údaje a fakty. Napríklad vodičky sú priemerne o 7 rokov mladšie, o 11 centimetrov nižšie a o 18 kilogramov ľahšie ako ich mužskí kolegovia. Na seminároch sa diskutuje o preferovanej šírke lôžok v kabíne, o tom, či by malo byť v interiéri umývadlo alebo toaleta aj o ideálnom počte zásuviek, aby sa v kabíne dali použiť elektrospotrebiče ako fén alebo kulma. Prvé všeobecné zistenie: Väčšina vodičiek nechce, aby bolo zvonka vidno, že je to „dámsky kamión“. „Nepoznám žiadneho iného výrobcu nákladných vozidiel, ktorý by sa tak zaujímal o potreby vodičiek ako MAN Truck & Bus,“ hovorí profesionálna vodička Ines Böttcher. Jej kolegyňa Christina Scheib dodáva: „Pre nás ženy-šoférky by to bol ohromný efekt, ak o niekoľko rokov uvidíme, že naše návrhy boli zohľadnené pri vývoji nákladných vozidiel.“ 

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

zdroj: MAN Truck & Bus