Automobilka MAN je známa nielen svojimi úspešnými nákladnými autami, ale aj odhodlaním v oblasti elektrifikácie ťažkej nákladnej dopravy. Jej MAN eTruck je už koniec koncov v predaji a razí cestu ďalším elektrickým projektom. Podmienkou ich úspechu je však dobre vybudovaná infraštruktúra a najmä užívateľský komfort podobný tomu pri používaní konvenčných naftových áut. Jednou z oblastí, v ktorých majú elektrické autá stále slabiny, je aj rýchlosť nabíjania. MAN preto spojil svoje sily so spoločnosťou ABB E-Mobility.

Megawatty aj pre karavany a autobusy

„V oblasti MCS (MCS – megawatt charging system) pracujeme s hráčmi z celého odvetvia, aby sme v budúcnosti sprístupnili nabíjacie kapacity v rozsahu megawattov, a teda umožnili udržateľnú a ekonomickú diaľkovú nákladnú a osobnú dopravu. V spolupráci s ABB E-mobility môžeme riešiť výzvy novej technológie v ranom štádiu a rýchlejšie posunúť dopredu štandardizáciu,“ vysvetľuje Thomas Nickels, senior viceprezident pre inžinierstvo v MAN. Medzi úlohy ďalšieho vývoja patrí komunikačná norma ISO15118-20 a nové spôsoby prenosu signálov. Základom megawattového nabíjania je ethernetová komunikácia, ktorá sa v elektrickej mobilite používa po prvý raz. Spolupráca medzi spoločnosťami MAN a ABB E-Mobility sa však neobmedzuje len na logistiku. „Systém megawattového nabíjania sa neskôr bude využívať aj v cestovnom ruchu, napríklad pre obytné autá a zájazdové autobusy. To prinesie ďalšie úlohy i zmenu v režime užívateľov,“ hovorí Floris van de Klashorst, senior viceprezident ABB E-mobility zodpovedný za produkty a hardvérové platformy.

zdroj: MAN