Jedným z dôležitých faktorov fungujúcej logistiky sú spoľahlivé a bezpečné motorové vozidlá. Vozidlá kategórií N2, N3, sú prevádzkované v hlavnej prepravnej sieti, regionálnej a oblastnej prepravnej sieti. K 31. máju 2022 prevádzkovala Slovenská pošta 227 vozidiel v kategóriách N2, N3. Nákladné vozidlá, ťahače návesov Slovenskej pošty, najazdia za rok priemerne od 100 000 km – 130 000 km v rámci celého Slovenska. 15-tonové vozidlá najazdia priemere od 80 000 km – 100 000 km ročne v rámci celého Slovenska. Pre core business Slovenskej pošty – doručovanie zásielok - je preto obmena vozového parku vitálne dôležitá.

Spoľahlivá doprava je jedným z najdôležitejších krokov pre zvyšovanie kvality poštových služieb. Sme veľmi radi a sme veľmi hrdí, že sa nám podarilo rozbehnúť obnovu vozového parku a pokračovať v nej v nasledujúcich mesiacoch a rokoch,“ hovorí Martin Ľupták, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Slovenskej pošty, a.s. Ako zároveň dodal, staré, vyradené nákladné vozidlá pošta predá. 

Nové motorové vozidlá budú zároveň šetrnejšie k životnému prostrediu. Nové vozidlá spĺňajú emisnú normu EURO 6. V danej kategórii vozidiel je doba životnosti pre správne fungovanie emisií 500 000 najazdených km, resp. 6 rokov prevádzky. Pošta tak zároveň napĺňa smernicou 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave a vnútroštátne právne predpisy, ktoré zaväzujú verejné orgány a subjekty v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby, aby pri nákupe vozidiel cestnej dopravy zohľadnili prevádzkovú životnosť, energetické a environmentálne vplyvy, ktoré zahŕňajú minimálne spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok vrátane NOx, NMHC a tuhé častice.