Na realizáciu stavebných prác bola takticky zvolená letná sezóna, keďže v tomto období dochádza k poklesu dopravných intenzít. Práce budú organizované po etapách a budú prebiehať aj počas nočných hodín a víkendov. Napriek tomu je nevyhnutné očakávať určité dopravné obmedzenia.

"Mostný záver, ktorý je na ľavobrežnej estakáde umiestnený približne štyri dekády, aktuálne už nevyhovuje technickým štandardom týkajúcim sa pohyblivosti mosta a úrovne hluku," povedal Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti. Okamžite dodáva, že nevyhnutná výmena starého záveru typu 3W je kritická, pretože ak by došlo k jeho poškodeniu, v oblasti poruchy by bolo nutné trvalo znížiť rýchlosť, zakryť poškodený záver, čím by prejazd bol nekomfortný, spomaľujúci a neskoršie opravy by vyžadovali vyššie finančné náklady.

Mostné závery predstavujú kľúčové prvky mostov a estakád, umiestnené na ich začiatkoch a koncoch, ktoré umožňujú pozdĺžne pohyby nosných konštrukcií. Hlavným zdrojom záťaže pre mostné závery sú prejazdy ťažkých nákladných vozidiel. Mosty v Bratislave denne využíva približne 100-tisíc vozidiel.

Výmena mostného záveru sa uskutoční na 5,22 kilometri diaľnice D1 v ľavom jazdnom pruhu smerom do bratislavskej Petržalky, a to konkrétne medzi mostom nad Bajkalskou ulicou a ľavobrežnou estakádou Prístavného mosta. Na lepšie zorientovanie, mostný záver je situovaný tam, kde diaľnica mimoúrovňovo prechádza Prístavnou ulicou, blízko oblasti Nivy. Hlavné práce zahŕňajú odfrézovanie existujúceho asfaltu, demontáž starého mostného záveru, inštaláciu nového oceľového lôžka, aplikáciu novej hydroizolácie na mostovku, montáž nových modulov gumokovových mostných záverov a nakoniec asfaltovanie priľahlého úseku vozovky.

Práce na výmene mostného záveru sa uskutočnia od 8. júla a predpokladaná doba trvania je maximálne 48 dní. Počas prvej etapy dôjde k výmene mostného záveru v ľavom a čiastočne v pravom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu. V druhej etape sa práce sústredia na odstavný pruh a čiastočne na pravý jazdný pruh toho istého jazdného pásu.
 
Doprava okolo pracoviska bude počas oboch etáp vedená v dvoch jazdných pruhoch. V ľavom jazdnom páse (smerom do Petržalky) bude rýchlosť znížená na maximálne 60 km/h. V pravom jazdnom páse (smer Trnava) nebude doprava obmedzená rýchlostnými limitmi.

zdroj: NDS