Ku klimaticky neutrálnym syntetickým palivám dnes mnohí vzhliadajú ako k riešeniu pre ťažkú nákladnú dopravu. Elektrifikovať kamióny pre diaľkovú dopravu totiž nie je jednoduché a s veľkou pravdepodobnosťou nebude možné, aby jazdili výlučne ako batériové elektromobily. Rozhodne nie pri súčasnom stave budovania nabíjacej infraštruktúry a energetických možnostiach EÚ z pohľadu „zelenej“ energie. Všetko sa pochopiteľne vyvíja, no už teraz sa objavujú vážne obavy z realizácie veľkolepých plánov mnohých populistických politikov. Ani so syntetickými palivami to nemusí byť v budúcnosti jednoduché. Odborníci upozorňujú, že syntetické palivá budú potrebovať predovšetkým lode a lietadlá, teda sektory, ktoré sa nedajú elektrifikovať.

Pre nižšie príjmové skupiny budú drahé

Ako upozorňuje portál EÚ, hrozí, že syntetické palivá budú z dôvodu vyššej ceny nedostupné pre nižšiu príjmovú skupinu ľudí. Tam však problém nekončí, hrozí totiž aj vzájomná konkurencia jednotlivých odvetví v ich využívaní. Automobilová doprava (osobná, nákladná, verejná) má dostupnú dekarbonizačnú alternatívu v podobe elektromobility, lietadlá či veľké lode sa však elektrifikujú ťažšie. Znižovanie emisií pri nich možno dosiahnuť nahradením fosílnych palív (letecký benzín, ťažký olej) zelenšími alternatívami, teda pokročilými biopalivami (napr. z odpadov) a zelenými syntetickými palivami. Ako ďalej uvádza Euractiv, náznaky konkurenčného boja už možno pozorovať. Združenie lodiarov (ECSA) protestuje proti snahám o započítavanie zelených palív do emisných cieľov pre nákladné autá a autobusy. Podľa nich to vytvorí „umelý dopyt po (alternatívnych) palivách v sektore cestnej dopravy, kde existujú iné možnosti, a odčerpá kľúčové množstvá lodnej doprave a ďalším sektorom so zložitou dekarbonizáciou“.

zdroj: Euractiv