Rozvoj elektromobility si každá krajina v rámci EÚ koordinuje sama, prijíma opatrenia a určuje, do akej miery bude elektrické autá zvýhodňovať nad ostatnými. Že Slovensko v tejto oblasti akosi zaostáva, je zrejmé už dlhší čas. A podľa všetkého sa to ani tak skoro nezmení. Podiel elektrických áut na cestách sa totiž nedá zvýšiť lúsknutím prstov a najmä v časoch vysokej inflácie a klesajúcich reálnych príjmov väčšiny obyvateľstva je motivovať k nákupu drahého elektrického auta veľmi náročné. A je úplne jedno, či je reč o elektrickom nákladnom aute alebo osobnom elektromobile. A aby toho nebolo málo, dlhodobú víziu pre elektromobilitu (do roku 2030) neprináša ani Energetický plán, ktorý v týchto dňoch posiela Slovensko do Bruselu.

Verejná nabíjačka v každej obci nad 7000 obyvateľov

„Vízia, čo bude po roku 2026, keď vyčerpáme peniaze z plánu obnovy, nám chýba. A to by mal prioritne riešiť práve energetický plán Slovenska do roku 2030,“ hovorí Patrik Križanský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Naráža pritom na skutočnosť, že nový energetický plán Slovenska rieši len opatrenia na rozvoj elektromobility financovaných z Plánu obnovy a odolnosti. Vízia, čo bude po roku 2026, keď bude potrebné minúť všetky peniaze z plánu obnovy, však v tejto stratégii chýba. Od roku 1990 sa podiel dopravy na celkových emisiách Slovenska strojnásobil. V roku 2021 boli autá zodpovedné za pätinu emisií oxidu uhličitého. Miesto toho, aby sa nový strategický plán pokúšal problém riešiť prostredníctvom stratégie na zníženie emisií v doprave, spomína sa iba vývoj s existujúcimi opatreniami, ktoré boli plánované a prijaté do roku 2020 – 2021. Tento scenár uvádza, že emisie z dopravy na Slovensku nebudú klesať, ale naopak sa očakáva ich ďalšie zvýšenie.

Slovensko očakáva, že emisie z dopravy naďalej porastú.

Plán obnovy a odolnosti obsahuje 16 opatrení, ktoré zlepšia dostupnosť nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, dekarbonizujú dopravu a podporia znižovanie závislosti od fosílnych palív. Tento plán zahŕňa aj posilnenie tranzitnej nabíjacej infraštruktúry, verejné nabíjanie v obciach nad 7000 obyvateľov a zjednodušenie vybudovania vlastnej wallbox nabíjačky. Cieľom je dosiahnuť podiel nových batériových vozidiel v roku 2025 cez päť percent, spravodlivé daňové rozloženie pre nové technológie a podpora vykazovania nákladov na nabíjanie služobných vozidiel.

Zavedieme novú environmentálnu daň

Zatiaľ čo rezort hospodárstva pracuje na aktualizácii národného energetického plánu a svojej predstave rozvoja bezemisnej dopravy, rezort životného prostredia prišiel v lete s vlastnou iniciatívou, ako rozvíjať elektromobilitu. navrhuje opatrenia, ktoré majú urýchliť prechod na čistejšiu dopravu. Medzi inými sú tam spomenuté environmentálne dane, dotácie na elektromobily a podpora nabíjacej infraštruktúry. Na základe výsledkov analýzy budú priemerné náklady vlastníctva elektromobilu počas celého životného cyklu od roku 2025 nižšie než pri autách so spaľovacím motorom.

zdroj: Euractiv