Dopravná politika EÚ sa momentálne odvíja predovšetkým od dokumentu Fit for 55, ktorého cieľom je znížiť podiel emisií z dopravy do roku 2030 o celých 55 %. Tomu by samozrejme mala pomôcť aj pripravovaná emisná norma Euro 7, ktorá začne pre nákladné autá platiť v roku 2027. Bez ohľadu na túto skutočnosť chce však Európska komisia zatraktívniť elektrické nákladné autá v očiach budúcich zákazníkov a tak pripravuje niekoľko legislatívnych nástrojov, ktoré by im mali dať oproti naftovým súpravám niekoľko výhod. Jedným z opatrení je aj zvýšenie celkovej hmotnosti jazdných súprav o 10 % celkovej povolenej hmotnosti. Táto výnimka by sa pochopiteľne týkala len súprav poháňaných bezemisnými elektromotormi.

Je to krok späť, tvrdia železničiari

Európska komisia predložila celý balík návrhov pre ekologickejšiu nákladnú dopravu. Jedným z opatrení je aj zvýšenie celkovej hmotnosti elektrických jazdných súprav. Kým dopravcovia opatrenie vítajú a veria v jeho pozitívny účinok na predaje elektrických nákladných áut, železničiari dvíhajú varovný prst. Európske združenie európskych železníc (CER) vyjadrilo vážne znepokojenie a varuje, že spôsobí riziko spätného presunu prepravy tovarov zo železníc späť na preplnené cesty. Cieľom EÚ je totiž presunutie čo najväčšieho objemu prepravy tovarov z ciest na železničné trate. Železnice preto pripravujú opatrenia na ochranu svojich obchodných záujmov. Obchodné združenie IRU zastupujúce prevádzkovateľov nákladnej dopravy, Európsku komisiu naopak za tento krok pochválilo. Očakáva sa preto, že politická diskusia o nákladnej doprave bude po inštitucionálnych prázdninách v EÚ opäť poriadne "horúca".

zdroj: Euractiv