Zásadné zmeny

Najväčšou zmenou prejdú semafory. Pôvodný systém aj s riadiacou jednotkou centrálneho dopravného systému vymenia za najmodernejší. Pribudne časovacie zariadenie, kamery a snímače, ktoré zabezpečia inteligentné a dynamické riadenie križovatky. Priepustnosť jednotlivých koridorov bude priebežne vyhodnocovaná a regulovaná na základe náporu vozidiel.  To má zabezpečiť plynulosť a eliminovanie zápch na ďalších križovatkách.

Prerábku v hodnote 1,4 milióna eur zabezpečí spoločnosť JTRE na vlastné náklady. Stavebník Hlavné mesto SR Bratislava bude celý proces koordinovať a dohliadať na plynulý priebeh. Prípravné práce začnú už v júni, hlavné počas letných prázdnin. Na obmedzenie počas jednotlivých prác bude upozorňovať dopravné značenie, no samotnej rekonštrukcii predchádza informačná kampaň, aby sa účastníci premávky oboznámili s obchádzkovými trasami. 

Bezpečnosť pre všetkých účastníkov

Zvýši sa nie len bezpečnosť pre vodičov ale aj pre chodcov a cyklistov, a to vďaka rozšíreniu ostrovčekov. Tie súčasné sú nedostačujúce a chodci často pri čakaní na zelenú zasahujú do vozovky, čo nie je bezpečné. Zlepšenia komfortu sa dočkajú aj užívatelia mestskej hromadnej dopravy. Pribudne nová autobusová zastávka na Košickej ulici v smere z Petržalky, ktorá po zväčšení ostrovčekov presunie bližšie k stanici Nivy. Tá počas rekonštrukcie bude zrušená, takže budete musieť dočasne využívať zastávku na Moste Apollo.

V prvej fáze od 15.6. – 31.7 bude na etapy uzavretý chodník na Prístavnej, Landererovej a Košickej ulici a priliehajúce chodníky pre chodcov, zúženie jazdných pruhov, dočasné zrušenie autobusovej zastávky na Košickej (od 12.6. do ukončenia rekonštrukcie). V druhej fáze od 1. – 31.8 pribudnú obmedzenia pre automobilovú dopravu, zatiaľ nie sú podrobnejšie informácie, ale budeme vás o nich včas informovať.

Aké sú prínosy prestavby?

Oprava priechodov pre chodcov, Zväčšenie a rozšírenie ostrovčekov pre chodcov a cyklistov, Vybudovanie prepojenia cyklotrasy cez Plátenícku ulicu a od mosta Apollo, kompletná výmena svetelnej signalizácie za najmodernejší systém, pribudne inteligentné a dynamické riadenie premávky, ktoré zvýši jej plynulosť a kapacitu križovatky (kamerový systém, senzory, časovacie zariadenia), zvýši sa kapacita križovatky vďaka novým jazdným pruhom: z Landererovej na Most Apollo budú dva odbočovacie pruhy, z Prístavnej budú 2 priame pruhy a 2 pruhy pre odbočenie doľava, príprava pre budúce trasovanie električky, aby sa neskôr implementovala bez rozsiahlych a dlhodobých rozkopávok, vybudovanie novej zastávky MHD na Košickej ulici a jej posunutie pre lepšiu dostupnosť