Povinnosti vodičov v medzinárodnej doprave sa prechodom cez hranice tento mesiac trochu pomenili. Pozrime sa prakticky ako nastaviť tachograf?

Balíček mobility - magické slovo, ktoré počúvame z viacerých strán. Slovo, ktoré zasahuje do života v doprave a spôsobuje nervové stavy dopravcom i vodičom. Nie len slovo je magické ale i dátum pre zavedenie niektorých zmien z neho, je  vskutku magický. Veril som, že v ten deň bude najväčší počet svadieb a vyzerá to tak, že to bude počet kamiónov na hraniciach, v ktorých už aj tak predpismi zbití a doráňaní vodiči, budú stláčať na tachografe tie správne tlačidlá.

Ako to má byť správne? Krajinu výjazdu či príjazdu? A keď zastavím, teraz či potom? Za hranicou, či pred? Dočerta, zabudol som. Čo teraz? No nič už len čakať, či mi o pár dní nebudú pri dverách vozidla znieť slová policajta: „pán vodič, nezadali ste krajinu pri prechode hraníc, bude to za ..... . 

Čo čaká vodiča v medzinárodnej doprave od magického dátumu?

Zadávanie symbolov štátov v tachografe pri prekročení hranice od 02.02.2022:

Nariadenie 165/2014 o tachografoch, článok 34 ods. 7. doteraz znel:
Vodič vloží do digitálneho tachografu symboly štátov, v ktorých začal a skončil svoju dennú pracovnú dobu. Vodič mal aj doteraz povinnosť vždy na začiatku zmeny zadať krajinu výjazdu a na konci  pracovného dňa, krajinu príjazdu.

Od 2.2.2022 sa k tomu dopĺňa: vodič vloží symbol štátu do ktorého vstupuje po prekročení hranice členského štátu na začiatku svojej prvej zastávky v tomto členskom štáte. Táto prvá zastávka sa uskutoční na najbližšom možnom mieste na zastavenie na hranici alebo po jej prekročení. V prípade, že sa prekročenie hranice členského štátu uskutočňuje na trajekte alebo vo vlaku, vodič vloží symbol štátu v prístave alebo na stanici miesta príchodu. Toto je najvýraznejšia zmena, ktorá sa dotkne od 2.2.2022 vodičov jazdiacich s digitálnym tachografom. Prečo iba ich? Pretože ak je ešte nejaký borec, ktorý jazdí s autom starším ako 15 rokov medzinárodnú dopravu a teda má analógový tachograf (krúžkový), pre tohto to nemôže byť zmena, ten to už musí robiť od 20.8.2020.

Ako to bude vyzerať v praxi?

Slovenský vodič ide s tovarom z SK do AT, tovar vyloží a na inom mieste v AT naloží do D. V  Nemecku vyloží a robí odpočinok. V tachografe bude mať zaznamenané:

1. Krajina výjazdu – SK (toto vodič zadá na začiatku zmeny, výkonu, práce, nazvite si to ako chcete, skrátka po odpočinku, keď začína pracovať) – ŽIADNÁ ZMENA, platilo to aj doteraz

2. Krajina výjazdu – A (toto vodič zadá na hranici, príp. po prechode hranice na najbližšom možnom mieste po prechode do Rakúska. Zaberie to cca. 15sekúnd) – ZMENA, doposiaľ to nebolo nutné)

3. Krajina výjazdu – D (toto vodič zadá na hranici, príp. po prechode hranice na najbližšom možnom mieste po prechode do Nemecka) - ZMENA, doposiaľ to nebolo nutné.

4. Krajina príjazdu – D (toto vodič zadá na konci zmeny, výkonu, práce, vtedy keď ide robiť odpočinok v Nemecku) - ŽIADNÁ ZMENA, platilo to aj doteraz

Na ďalší deň naloží tovar v D a cez CZ sa vracia na SK. V tachografe bude mať zaznamenané:

1. Krajina výjazdu – D (toto vodič zadá na začiatku zmeny, po odpočinku, keď začína pracovať v Nemecku) – ŽIADNÁ ZMENA, platilo to aj doteraz

2. Krajina výjazdu – CZ (toto vodič zadá na hranici, príp. po prechode hranice na najbližšom možnom mieste po prechode do Českej republiky) - ZMENA, doposiaľ to nebolo nutné

3. Krajina výjazdu – SK (toto vodič zadá na hranici, príp. po prechode hranice na najbližšom možnom mieste po prechode na Slovensko) - ZMENA, doposiaľ to nebolo nutné

4. Krajina príjazdu – SK (toto vodič zadá na konci zmeny, výkonu, práce, vtedy keď ide robiť odpočinok. Vodiči, ktorí na konci zmeny vyťahujú kartu, tachograf im túto možnosť ponúkne pri vytiahnutí. Tí čo kartu nechávajú v aute, musia ísť cez menu v tachografe) - ŽIADNÁ ZMENA, platilo to aj doteraz.

Vodiči jazdiaci iba po SK, nemajú žiadnu zmenu

Doma je doma. Na začiatku pracovného dňa zadajú krajinu výjazdu SK a na konci pracovného dňa krajina príjazdu SK. Mám smart tachograf, musím aj ja? Smartphone dokáže všeličo, smart tachograf žiaľ ešte nie. Aj tu je potrebné nalistovať v menu a Zadať vodič 1 -  Vodič 1 kraj. výjazdu – Kraj. výjazdu ...... , ale veď ako to nalistovať, to viete.

VDO 4.0e – ak máte tento najnovší tachograf podľa súradníc by vám malo automaticky ponúknuť krajinu, avšak až po tom , kým sa ručne nepreklikáte ku krajine výjazdu. A tam už by vám mala,  v pravom dolnom rohu, blikať krajina do ktorej ste prišli. Nemusíte teda listovať v menu.

Ozaj, ešte mi napadlo, že hovorím iba jazykom tachografu VDO Continental. Google translator tachografový jazyk nepozná. Pre Stoneridge krajina výjazdu = miesto začiatku (začiatočná krajina) a krajina príjazdu = miesto ukončenia (koncová krajina).

Stoneridge SE5000-8 RG najnovšia verzia z britských ostrovov sa chváli tým, že 120 sekúnd potom, čo GNSS v tachografe zistí, že vozidlo prekročilo hranicu, aktivuje sa funkcia cezhraničnej pomoci. Toto vyzve vodiča, aby potvrdil novú krajinu. Ak vodič výzvu nepotvrdí, bude pokračovať vo výzve, pri každom zastavení vozidla, kým to nebude potvrdené.

Počkajme si do 21.8.2023. Budú nové, múdrejšie mašinky, nazvané Inteligentné tachografy druhej generácie, tie to už zvládnu automaticky. Len ich bude treba ručne nakŕmiť zadávaním nakládok a vykládok, ale to už predbieham. Načo myslieť niekoľko rokov dopredu, keď život je tu a teraz.

Viem, slučka na krku vodiča sa sťahuje čoraz viac. No ale keď silní hráči únie chcú vedieť, kdeže sa to tí vodiči pohybujú. Nechodia nám tu nejako často, tie lacné pracovné sily, tí lacní dopravcovia  a nevezú na tých svojich lacných autách z východu, to čo chceme voziť my? V tom našom aute síce tiež sedí pracovná sila z východu, ale my ho platíme západnou mzdou, nie ako tí hentí, čo nám berú prácu. Lebo o tom to je. Aj to zadávanie prechodu hraníc. Nevyriešime to. 

Článok nemá byť o plakaní, ale o pomoci vám, vodičom. Tak snáď pomôže.