Ako som spomenul v predchádzajúcom článku o kvalifikačných kurzoch, zavedením povinnej kvalifikácie vodičov malo ísť o zjednotenie výcviku vodičov naprieč krajinami Európskej únie, zvýšiť bezpečnosť na cestách a prilákať k tomuto povolaniu nových adeptov. Pridaním povinností prilákame viac vodičov.

Paradox

Slovenská republika implementovala Smernicu 2003/59/ES, spomínanú v prvom článku, do národného právneho systému prijatím zákona 280/2006.  Zákon začal platiť od 1.9.2006  aj keď povinnosť mať kvalifikačnú kartu vodiča sa v Slovenskej republike začala uplatňovať od 10.9.2013 pre vodičov autobusov a 10.9.2014 pre starších vodičov  nákladných vozidiel.  Jeden deň, rozdelil vodičov na 2 skupiny. Skupina vodičov skúsených a neskúsených. Skúsení absolvujú 35 hodinový kurz, neskúsení musia mať 140h. Jeden jediný deň. Ak niekto stihol urobiť skúšky na získanie vodičského oprávnenia na skupinu D dňa 09.9.2008 a na skupinu C dňa 9.9.2009, zaradil sa medzi skúsených. O päť rokov od tohto dátumu mu stačí absolvovať 35 hodinový kurz. Kto vodičské oprávnenie na skupinu D získal 11.9.2008 príp. na skupinu C 11.9.2009 už bol neskúsený a musel absolvovať základný výcvik 140h a skúšky k tomu. Skúsení a neskúsení.

Čo mi to dá? A načo to je dobré?

Začali vznikať prvé školiace strediská, ktoré mali mladých vodičov či vodičky nákladných áut a autobusov pripraviť na ich vytúženú kariéru vodiča. Školiace strediská boli autoškoly, keďže v zmysle zákona mohli kurzy vykonávať iba tie. Absolventi dopravných odborov začali byť žiadaným artiklom, keďže na nich bola postavená lektorská činnosť.  Paradoxne bez praxe. Stačilo, že bol absolventom školy, to či v doprave niekedy pracoval, už až tak podstatné nebolo. Z 35 hodinového kurzu, bolo potrebné vykonať 2 hodiny jazdu s inštruktorom. To najmä starí vodiči znášali ťažko. Vrátiť sa v čase, keď vodič niekoľko rokov jazdil na najnovších modeloch zahraničných značiek a zrazu mal sadnúť znovu do starého auta, aby sa pod dozorom niekoho previezol, nevedeli mnohí pochopiť. Čo mi to dá? A načo to je dobré?

Zmena 2009kurzy môžu vykonávať nielen autoškoly, ale aj iné strediská, ktoré splnia dané podmienky. A tak vznikajú školiace strediská aj v dopravných podnikoch, ktoré reálne prevádzkujú cestnú dopravu. Tie registrujú vozidlá, ktoré majú vo svojom vozovom parku. Jediná podmienka, manuálna prevodovka. To v tomto čase dokáže splniť väčšina dopravných podnikov. Nie je nič výnimočné, keď mladý chalan, ktorý sa túži stať kamionistom, vykonáva kurz v školiacom stredisku, nie v autoškole, kde robil vodičák. Jazdu vykonáva na najnovšom Volve či Scanii s návesom. S tým má možnosť ísť vôbec prvýkrát, keďže v autoškole s takým niečim nejazdil. Učí sa zhrňovať plachtu na trojstrannej zhrňovačke, nakladať zvitok do muldy. Vidí prvý krát ako sa tovar upevňuje, aké papiere je potrebné zobrať na nakládke. Realita a prax. Pri krátkych kurzoch zostáva povinná jazda. Inštruktor ale musí sedieť vedľa. A tak aj každé školiace stredisko, nielen autoškola, musí mať svojho vyštudovaného inštruktora.

Zmena 2016 – prvá väčšia zmena, ktorá mala za následok aj povinnú preregistráciu školiacich stredísk. Lektori zrazu museli mať mimo vzdelania aj prax v odbore. Vozidlá používané na jazdu, museli byť vybavené dvojitým ovládaním, ako je v autoškolách. Podmienka manuálna prevodovka zostáva. Už je doba kedy v cestnej doprave väčšina dopravných podnikov používa v svojom vozovom parku automaty. Vrátenie v čase? Aj tak sa to dá povedať. Niektoré školiace strediská, ukončujú práve z tohto dôvodu svoju činnosť. Neoplatí sa im investovať do kúpy starého auta, či prerábať vozidlá na dvojité ovládanie. V krátkych kurzoch sa zavádza namiesto jazdy, možnosť vykonať praktickú zručnosť. Ukážku upevňovania tovaru, ovládania tachografu, ekonomickej jazdy. A tiež novinka, tí ktorí potrebujú základnú kvalifikáciu, ju môžu robiť už počas vodičského výcviku. A zavádza sa tiež štátny odborný dozor, kontrola nad školiacimi strediskami. Tá bude mať za úlohu kontrolovať priebeh kurzov.

Zmena 2021 – druhá väčšia zmena, ktorá mala za následok znova preregistráciu školiacich stredísk. Do vozidiel a učební sa zavádzajú GPS identifikačné zariadenia, ktoré sú už zavedené v autoškolách. Každý účastník dostane číp, token, kartu, je jedno ako to nazveme. Pri príchode do učebne sa na začiatku identifikuje a na konci sa odhlási. Toto riešenie má zamedziť neúčasti vodičov na kurzoch. Vraj najväčší problém. Vlastne to, čo bolo pár rokov skôr, zavedené v autoškolách v rámci vodičských kurzov, sa zavádza aj do kurzov KKV. Robia sa kontroly po strediskách, rušia sa školiace strediská. V médiách sa šíria informácie o neúčasti jednotlivých účastníkoch na kurzoch, spája sa to s ohrozením bezpečnosti na cestách. Ľuďom sa šikovne podsúva informácia, čo si to školiace strediská dovoľujú, riskujú životy občanov. Vypúšťajú na cesty nevyškolených vodičov. To, že do istého dátumu vodičovi stačil vodičský preukaz a školenie získaval praxou, ako som písal minule, už akosi podstatné nie je. Vybrali sme sa cestou kontrol a represii. Zaujímavé je, že v trojuholníku vodič-školiace stredisko-zamestnávateľ, je výhercom práve zamestnávateľ. Pri dokázaní, že vodič získal kartu bez účasti na kurze, vodič ju musí vrátiť  a urobiť nanovo kurz. Školiace stredisko, v lepšom prípade dostane pokutu, v horšom príde o licenciu. Inštruktori a lektori o prácu. Zamestnávateľ, nemá žiadny postih. Paradox.

Zmena 2022zaberá lobbing niektorých dopravcov  a do zákona sa podarí presadiť, že za volant kamiónov môžu sadnúť 18-tky. V očiach jedných ešte stále deti, v očiach iných vykupitelia z nedostatku vodičov. Zástancovia apelujú na to, že musia absolvovať ďalšie kurzy, to nie je len o vodičskom oprávnení. Veď predsa musia absolvovať kurz základnej kvalifikácie v oveľa väčšom rozsahu ako starší. To je pravda. 18 - ročný vodič či vodička sa musí pred skúškou na získanie vodičského oprávnenia preukázať, že má ukončený kurz základnej kvalifikácie 280 hodín, teda raz toľko ako ten, kto má 21 a viac rokov. Pred skúškou na získanie vodičského oprávnenia, nie po nej. 18-ročný nedostane vodičák, keď nemá potvrdenie  o ukončení kurzu základnej kvalifikácie.  Len sa akosi zabúda povedať, že z 280 hodinového kurzu, je 260 hodín teórie a 20 hodín jazdy. Ešte som nevidel človeka, ktorý sa štúdiom pravidiel nejakého športu stane majstrom sveta! 

Usadením mladých do učební a tlačením predpisov do hláv, z nich spravíme vodičov?!

Samozrejme, nechcem povedať, že znalosť predpisov, ekonomiky jazdy, prevádzky vozidla či teórie bezpečnej jazdy nie je dôležitá a potrebná. Len argumentovať voči tým, ktorí sa toho obávajú, že ničoho sa netreba báť, lebo tí vodiči absolvujú ešte kurz základnej kvalifikácie, vyvoláva úsmev. A tiež je potrebné povedať na rovinu, školiacim strediskám sa veľmi do týchto kurzov nechce. Pár nádejným vodičom by sa aj možno chcelo, ale tu narážajú na neotváranie takých kurzov, časovú náročnosť, ak taký človek je niekde zamestnaný a v neposlednom rade, financie. Tie zmarili aj nádeje kamarátovho syna, keď obvolával viacero školiacich stredísk.  A zmaria aj nádeje ďalších. Vyjde síce pár výziev a projektov, cez ktoré sa to bude dať urobiť zadarmo, prinesie to však žiadaný výsledok? Využijú tie výzvy skutočne tí, ktorí chcú túto profesiu robiť? Alebo skôr sa k vodičskému oprávneniu za štátne peniaze dostanú tí,  ktorí túto profesiu robiť nechcú a nebudú, ale už keď je taká možnosť, prečo ju nevyužiť?  Naplní sa takto nedostatočný počet vodičov, novými adeptami? Budú tí noví ochotní a schopní robiť túto robotu? Uvidíme, čas ukáže. Možno to bude správne riešenie. Ktovie?

Zamyslel sa niekto z kompetentných, prečo berú vodiči KKV ako príťaž?

Neviem, či niekto z kompetentných sa zamyslel nad tým, prečo vodiči kurzy KKV berú ako príťaž? Je veľa vodičov, ktorí kurzy robia v rámci osobného voľna, týždenného odpočinku, dovolenky. Kto by chcel byť preč 2-3 týždne od rodiny, prísť domov na víkend a odsedieť na kurze? A v nedeľu večer sedieť opäť v kamióne a štartovať preč. Veď si bol doma. Dostal som raz otázku od dopravcu, že ak kurz skončí v nedeľu o 16-tej, či vodič môže o 22 vyraziť. Odpovedal som otázkou: „Myslíš, že na čas keď bola karta vybratá z tachografu si môže nahrať odpočinok?  Ticho. Urobil podľa teba týždenný odpočinok? Znova ticho. Čo dodať?"

Vodiči sa oprávnene dožadujú odpovede, načo je doklad za pár stovák eur, ktorý nik nevyžaduje

Kto by si chcel to sedenie sám platiť? To je tvoj doklad, ty ho potrebuješ, zaplať si to, povie zamestnávateľ. Čo ma teda vodič robiť? Ak chce jazdiť, zoberie telefón a skúša kde to bude lacnejšie. Veľa vodičov má skúsenosť, že kvalifikačnú kartu od nich pri kontrole dokladov nikto nepýta. Ak niektorí vodiči to dávajú kontrolórovi spolu s dokladmi, ten im ju vráti späť, že toto ho nezaujíma. Potom sa vodiči oprávnene dožadujú odpovede, načo im je doklad za pár stovák eur, ktorý od nich nikto nevyžaduje. 

Viac ako desaťročie za nami. Zjednotiť výcvik, zvýšiť bezpečnosť na cestách a prilákať k povolaniu vodiča nových adeptov. Tri hlavné ciele zavedenia kvalifikačných kurzov. Čo myslíte, splnené?

zdroj foto: cz.depositphotos.com