Touto sumou začal telefonát známeho s prosbou o kontrolu údajov jeho vodiča. Nezdá sa mu to. Údaje kontroloval v svojom programe na vyhodnotenie a vodič tam také priestupky nemá. Je toto možné? Je. Programov na vyhodnotenie je viac. Špičkové, priemerné, slabé. Ako so všetkým. 

"Pošli dáta, obe. Aké obe? Z karty vodiča a z tachografu. Nestačí karta? Obe som povedal. Údaje získané iba z karty vodiča poskytnú tak možno 40% údajov potrebných pre správnu kontrolu. Niektorí kontrolóri to vedia, iným stačia údaje z karty vodiča. A potom sa vodiči smejú, že mali kontrolu a nič nezistili." Dáta mám, spúšťam identický program, ktorý používa poľská ITD či nemecký BAG, dám vyhodnotiť údaje a mám to čierne na bielom. Bohužiaľ, to isté ako poľský inšpektor.

Poliaci vedia byť niekedy krutí. Som však presvedčený, že ide o draho zaplatené zbytočnosti. Prajem vám, aby sa nikomu peniažky z účtu takýmto spôsobom nestrácali. Čiastočný návod ako tomu predísť sú v tomto článku.

Ako je to možné? Rozčuľuje sa dopravca

Jednoducho, keď program je rovnaký ako má on. Znova ako papagáj opakujem: programov na vyhodnotenie je na trhu viac. Špičkové, priemerné, slabé. Ako so všetkým. To, že niektoré nemajú zmeny Nariadenia 561/2006 známe ako balíček mobility zapracované v analýze ešte ani 2 roky od platnosti, za to poľský inšpektor nemôže. Vodiča mi je úprimne ľúto. Zvlášť, keď pozriem podrobne priestupky a zistím, že stačilo tak málo a nemusel platiť vôbec.

"Prečo robí tak ako robí?" pýtam sa. Stále tak jazdí, je to starý šofér, odpovedá dopravca. To je v poriadku, len niektoré veci sa zmenili, robia sa ináč. Stačilo tak málo a nemusel prísť o žiadne peniaze. Táto skúsenosť ma nakopla spísať pár priestupkov vodičov, ktoré môžeme zaradiť do kategórie zbytočné. Na poučenie iným. Ja viem, veľa z vás to vie, pozná, ovláda. Ak tento článok pomôže len jednému, malo to zmysel.

Nekompletné činnosti  – vodič nemal na kartu dohraný týždenný odpočinok od piatka do pondelka

Častý priestupok vodičov, na dobu keď je karta vytiahnutá z tachografu si vodič manuálne nevloží činnosti, ktoré robil mimo karty. Ak to bol iba odpočinok, tak má byť manuálne vložený odpočinok. Vodič je povinný dokladovať bežný deň a 28 dní spätne, každú minútu činnosti. Ak kartu vytiahne z tachografu v piatok a založí ju v pondelok, tachograf pri vložení karty vyzve vodiča na zadanie manuálneho dodatku.

Ak vodič túto výzvu ignoruje alebo potvrdí NIE, tachograf načíta kartu bez doplnenia činnosti a na karte vznikne na tento čas prázdno, s nápisom neznáma činnosť. Kontrolórovi automaticky vysvieti priestupok. Vodič nemá doplnené manuálne činnosti. Kontrola sa pýta, má vodič nejaké iné doklady (napr. potvrdenie činnosti), ktoré preukazujú čo za ten čas robil? Nemá. V PL je za každý chýbajúci zápis 50 PLN. Keďže to bolo 2x, išlo o sumu 100 PLN. 

Nedodržaný denný odpočinok – skrátenie denného odpočinku o 17 minút

Vodič urobil odpočinok v dĺžke 9:02. Lenže urobil jednu chybu, ktorú robí dosť veľa vodičov. Väčšina vodičov má tachograf nastavený tak, že pri vypnutí kľúča sa tachograf prepne do režimu odpočinok (posteľ). Aby náhodou vodič nezabudol prepnúť na odpočinok a ten by potom nebol zaznamenaný. A tak keď sa podarí po celodennej drine nájsť miesto na parkovanie, vodič vypne kľúč a nič nerieši, má odpočinok. Tachograf začne počítať čas odpočinku.

Tak postupoval aj náš vodič. Lenže o 17 minút si spomenul, že je potrebné ešte zadať do tachografu krajinu, kde skončil pracovať, lebo to teraz kontrolujú. A tak ju zadal. Ráno keď tachograf ukázal čas odpočinku 9:02 vyrazil. A to bola chyba. Zadaním krajiny, kde skončil pracovať, vodič manipuloval s tachografom a prerušil tým denný odpočinok.

Softvér na vyhodnotenie berie za odpočinok neprerušovanú dobu minimálne 9 hodín. Zadanie krajiny berie ako manipuláciu s tachografom a teda inú prácu. Ak by vodič bol ukončil pracovnú dobu zadaním krajiny ukončenia (príjazdu) pred prepnutím tachografu na režim odpočinok (posteľ), alebo by vodič bol vyrazil až keď tachograf ukázal odpočinok 9:19, teda 9:02 hodín od zadania krajiny príjazdu bolo by všetko v poriadku. Keďže vodič to spravil 2x, prvýkrát o 17 minút a potom o 1:05  skrátil denný odpočinok.

Táto chyba ho stála 150 PLN a 350 PLN, teda ďalších 500 PLN. Postup ako správne zadať ukončenie a začiatok pracovnej doby je: zaparkovať vozidlo, na tachografe mať režim iná práca (kladivká), zadať krajinu príjazdu a až následne  prepnúť tachograf z režimu iná práca (kladivká) na režim odpočinok (posteľ). Po odpočinku ako prvé prepnúť tachograf z režimu odpočinok (posteľ) na režim iná práca (kladivká), zadať krajinu výjazdu, spraviť kontrolu vozidla a po 5 -10 minútach státia na režime iná práca (kladivká) vyraziť. Pri tomto postupe vodič nebude mať nikdy problém s kontrolou.

Prekročenie maximálnej doby jazdy bez prestávky – asi najkrutejšie vyhodnotenie zo všetkých

Došlo k obdobnému problému ako pri skrátení denného odpočinku. Vodič prerušil druhú časť prestávky v jazde v trvaní 32 minút, vložením symbolu krajiny do ktorej vstupoval po 10 minútach prestávky. Druhá časť teda netrvala bez prerušenia 30 minút, ale bola prerušená na časti 10 minút a 22 minút. Opäť manipulácia s tachografom, opäť iná práca, prerušenie prestávky. Celková doba jazdy 8:05, bez potrebnej prestávky 45 minút resp. rozdelenej na časti 15 a 30 minút. Výsledok? Maximálna doba jazdy 4,5 hodiny prekročená o 3:35, celková suma 2100 PLN. 

V PL sa výška pokuty odvíja od prekročenej doby a je určená tabuľkovo. Na rozdiel od SK, kde je určená iba horná hranica a je to v značnej miere na posúdení policajta. V prípade prekročenia doby 4,5 h jazdy bez prestávky je suma do 30 minút prekročenia 100 PLN, ak je to viac ako 30 minút a menej ako 1,5 hodiny je potrebné pripočítať ďalších 250 PLN. A potom suma narastá s každou začatou pol hodinou o 350 PLN. Náš vodič teda zaplatil ešte aj za 5 minút, keďže čas prekročenia vyšiel 3:35. Skoro ako parkovné, za každú začatú pol hodinu. Vodič má vložiť symbol štátu do ktorého vstupuje po prekročení hranice, alebo na najbližšom možnom mieste. V prípade ak vodič chce urobiť prestávku na hranici, prosím nezadávať tento symbol počas prestávky. Vždy pred ňou alebo po nej, nie počas!

Nezadané symboly krajín na  začiatku a na konci zmien

V predchádzajúcich priestupkoch si vodič práve nesprávnym zadaním krajiny na začiatku, konci zmeny, či pri prekročení hranice, spravil ďalšie priestupky. Pri tomto priestupku naopak v 6 dňoch vodič nevložil symbol krajiny na začiatku a na konci zmeny. Odstavil vozidlo, vypol kľúčik a fajront. Ráno naštartoval vozidlo a ideme. Zabudol?

Ktovie, možno. Každopádne jeden symbol na začiatku, jeden na konci zmeny, spolu 12. Každý chýbajúci symbol je ocenený sumou 50 PLN, celkom to dalo čiastku 600 PLN. Ak sa karta vyťahuje z tachografu, tachograf vodiča vyzve na zadanie krajiny. Pri vložení karty a nahrávaní dodatku to tachograf urobí tiež. Teda novšie verzie. Tie najstaršie nie. Ak je však karta v tachografe, je to vždy na vodičovi. Výhodu majú vodiči s tachografom STONERIDGE s najnovším softvérom, ktorý aj pri vloženej karte, vodiča upozorní na zadanie ukončenia zmeny alebo na jej začiatok. Ostatní? Musia to mať na pamäti. Ak si vodiči osvoja postup, ktorý som napísal vyššie, nebude problém.

Nesprávne používanie karty vodiča – v zmysle Nariadenia 2016/403 o priestupkoch ide o veľmi závažne porušenie

Poliaci to oceňujú na 2000 PLN. A akože ju nesprávne  vodič používal? Asi tak ako veľa vodičov,  keď sa na konci týždňa vracajú domov. Vodič bol vyjazdený vo Zvolene. Čo ďalej? Oficiálne prišiel druhý vodič a došiel s vozidlom na východ. Neoficiálne, to už je teraz aj tak jedno. Poliaka nezaujímalo kto s autom pokračoval, keď náš vodič vybral kartu. Nemal zázračný prístroj, ktorý podľa vodičov majú zahraniční kontrolóri na hľadanie cudzích kariet vodičov v aute. Táto hláška mi ináč za tie roky, stále dokáže vyčariť úsmev. Nepotreboval zatlačiť na vodiča, či má druhú kartu. Nezaujímalo ho to.

Stačilo mu, že vo vozidle je SMART tachograf. A podľa polôh v ňom, veľmi jednoducho zistil, kde bola karta vyberaná a kde na ďalší deň dávaná. A na karte na celý čas nahratý odpočinok. Odpovedi vodiča, že spal vo Zvolene u milenky sa len pousmial. Rodinný život vodiča ho zjavne nezaujímal. Zaujímalo ho iba jedno. Ako sa dá vložiť karta toho istého vodiča do tachografu, 200 km ďalej od miesta kde bola vybratá, bez toho, aby tam vodič cestoval? Podľa záznamu na karte vodič odpočíval. Niektorí vodiči nevedia alebo nechcú vedieť čo je SMART tachograf. A toto bola posledná kvapka, ktorá výslednú sumu navýšila na 5300 PLN, v tom čase teda zhruba 1150,-Eur. 

Nedostatočné pripravenie na prácu – to bolo zdarma, obišlo sa to napomenutím

Išlo o to, že vodič po dennom alebo týždennom odpočinku začal hneď jazdiť. Bez toho, aby bol na karte, pred jazdou záznam inej práce (symbol kladivá). Ako si robil kontrolu vozidla pred jazdou? Poliaci nejako zvlášť tento priestupok neriešia. Toto je skôr doménou nemcov a ich BAG. V Nemecku je za  tento priestupok 50 eur. Ak nechcete mať problém s týmto priestupkom,  po dennom odpočinku prepnite tachograf na symbol kladivá, zadajte krajinu výjazdu, nechajte tachograf na kladivách, zapaľte jedno cigáro, prejdite sa okolo auta. Až potom sadnite za volant a vyrazte. Nik vám nebude môcť vyčítať, že ste neurobili kontrolu vozidla.

Len to prosím vás nerobte, tak ako to radia na jednej internetovej stránke ktorá ponúka softvér na vyhodnotenie kariet vodičov. Keďže vraj tento program sa predáva v Nemecku, tak podľa tejto stránky nevadí ak po zadaní krajiny výjazdu je na tachografe posteľ, len sa vodič musí do 15 minút pohnúť s vozidlom. Lebo takto má podľa  informácie z tejto stránky, nemecký BAG nastavený program. No veruže nemá. Odkiaľ to viem? Z rovnakého programu, aký používa BAG. Ak pred jazdou nie je minimálne 5 minút (čas sa dá nastaviť) symbol kladivá, program vypíše priestupok Nedostatočné pripravenie na prácu. Ak pred jazdou bude po zadaní krajiny výjazdu napr 10 minút symbol posteľ a potom jazda, aj tak program vypíše nedostatočné pripravenie na prácu. Berie sa, že vodič nevykonal kontrolu vozidla.  

Niektoré vyhodnotenia priestupkov, najmä tie ohľadom prerušenia odpočinku a prestávky manipuláciou s tachografom, mi prišli fakt kruté a zbytočne prísne posudzované. Ten s tou vytiahnutou kartou však bol asi tým pomysleným jazýčkom na váhach. Alebo možno ani nie?

Poliaci vedia byť niekedy krutí. Som však presvedčený, že ide o draho zaplatené zbytočnosti. Prajem vám, aby sa nikomu peniažky z účtu takýmto spôsobom nestrácali. Čiastočný návod ako tomu predísť som dal v tomto článku.

foto: cz.depositphotos.com