Obchodovanie s odpadmi otvára možnosť nelegálne sa obohatiť na úkor životného prostredia, čo niektorí špekulanti stále využívajú. V kooperácii so slovenskou inšpekciou životného prostredia preto polícia odštartovala kontroly nákladných áut na štátnych hraniciach s Poľskom a Českou republikou.

Prvých 69 zastavených

Na prvej kontrolnej akcii sa okrem polície a inšpektorov životného prostredia zúčastnili aj pracovníci Inšpektorátu práce Žilina. Hliadky pri nej skontrolovali prvých 69 kamiónov. Prevažná časť kontrol sa našťastie zaobišla bez sankcií a neboli zistené porušenia v oblasti nakladania s odpadmi, pri kontrole dokladov aj samotného nákladu však policajti odhalili prvé tri priestupky, kde boli zle, alebo neúplne vypísané doklady k odpadom, či „papierovo“ deklarovaná úplne iná kategória odpadov, ako bol reálny náklad na aute. Riešenie deliktov si prevzala Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Ako uvádza Polícia SR, enviropolícia a pracovníci slovenskej inšpekcie životného prostredia budú pokračovať v úsilí eliminovať protiprávny dovoz odpadov na územie Slovenskej republiky. Spoločné kontroly na hraniciach sú pritom len jedným z opatrení na ochranu životného prostredia a ekonomických záujmov občanov Slovenskej republiky. Polícia upozorňuje občanov a aj podnikateľskú verejnosť, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, pričom v závislosti od rozsahu zisteného protiprávneho konania môže ísť aj o trestný čin s trestnou sadzbou až do výšky ôsmich rokov.

zdroj: Polícia SR