Súčasné Ministerstvo financií neodporúča stavať niektoré úseky rýchlostnej cesty R2 od Detvy na Košice... No možno ďalšie osadenstvo rovnakého úradu príde o pár rokov na iné fakty :)

Výstavba ďalších úsekov rýchlostnej cesty R2 od Kriváňa v okrese Detva smerom na Lučenec, Rimavskú Sobotu a ďalej na Košice je neistá.


Vyplýva to zo stanoviska Útvaru Hodnoty za peniaze Ministerstva financií (MF) SR, podľa ktorého namiesto stavby ďalšieho úseku R2 Kriváň - Lovinobaňa stačí rozšíriť existujúcu cestu I/16.

"Projekt nie je ekonomicky rentabilný. Dopravné zaťaženie súčasnej cesty nevytvára tlak na výstavbu. Návrh viesť cestu v peáži s I/16 je vítaný, odporúčame nemeniť klasifikáciu na R2, aby nebolo potrebné stavať paralelnú cestu. Rovnako odporúčame využiť cestu I/16 aj v druhej časti z Mýtnej po Lovinobaňu, s prípadným obchvatom obce Mýtna," uvádza útvar vo svojom stanovisku.

Podľa vyjadrenia, ktoré poskytlo Ministerstvo dopravy (MD) SR, však v prípade úseku R2 Kriváň - Lovinobaňa nie je možné hovoriť o výslednej rentabilite.

"MF SR vychádzalo zo starých údajov, keďže aktuálne sa v rámci pokračujúcej projektovej prípravy optimalizuje technické a dopravné riešenie, čo bude mať za následok celkové zníženie nákladov. Zároveň po spustení úseku Zvolen východ - Pstruša sa podstatným spôsobom menia vstupy dopravného modelu s pozitívnym dosahom na efektívnosť nadväzujúcich úsekov, vrátane úseku Kriváň - Lovinobaňa," uviedla hovorkyňa MD SR Karolína Ducká.

So stanoviskom MF SR nesúhlasí Pavel Greksa, starosta obce Mýtna v okrese Lučenec, ktorý je zároveň vedúcim pracovnej skupiny pre výstavbu R2 Stred splnomocnenca vlády SR pre rýchlostné cesty.


"Nedá sa všetko posudzovať len z hľadiska peňazí. Veď tu ide o ďalší rozvoj tohto zaostalého regiónu. Ak sa cesta nepostaví, neprídu sem investori a Novohrad i Gemer sa budú naďalej vyľudňovať," zdôraznil Greksa s tým, že aj súčasná vláda si v programe ako prioritu určila výstavbu tejto rýchlostnej cesty.


Ďalším argumentom pre pokračovanie R2 je podľa neho napríklad najkratšie spojenie Košíc s Bratislavou, ktoré je možné realizovať práve južnou trasou.


Útvar Hodnoty za peniaze neodporučil ani výstavbu ďalšieho úseku R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou, ktorého súčasťou je i tunel Soroška. Ani tento projekt nepovažujú za ekonomicky rentabilný a odporúčajú posúdiť možnosť rekonštrukcie a rozšírenia cesty I. triedy, s prípadnými stúpacími pruhmi cez Sorošku.

Aj takto sa vie pohrať silný vietor s kamiónmi pod Soroškou...    

Naše stanovisko

Cestná sieť je na Slovensku v žalostnom stave. To všetci dobre vieme. Reálne na Slovensku existujú oblasti, ktoré čakajú na lepšie cesty ako na soľ. Je to ich posledná šanca, ako prilákať investorov a vytvoriť tak nové pracovné miesta, čiže zabrániť odlivu obyvateľov. Je oveľa jednoduchšie pozerať sa na obyvateľov štatisticky, ako na reálne fyzické bytosti. Z úplne iného pohľadu sa na problematiku pozerá očami z Bratislavy a očami dotknutej oblasti. Či zamietnutie výstavby tunela Soroška je tým správnym rozhodnutím si istý nie som. Plánovať cesty treba z dlhodobého pohľadu, a práve takéto zmýšľanie a konanie môže niektoré regióny na desiatky rokov ohroziť alebo rovno odstaviť.

Zdroj: Sme