Stanislav Skala, šéf ÚNAS nie je spokojný s tým, že minister Doležal informuje o prácach na novom mýtnom systéme. ÚNAS chce byť pri jeho príprave. Na základe krokov rezortu dopravy predpokladajú, že ministerstvo chce zmluvu so spoločnosťou SkyToll predĺžiť. Únia nie je proti plateniu mýta, očakáva však vytvorenie spravodlivého mýtneho systému.

„V záujme zlepšenia situácie sme podali viacero návrhov, napríklad na znižovanie nákladov pre dopravcov či odstránenie zbytočných pokút. Podobne sme podali návrhy v súvislosti s bonusmi na mýte. Taktiež sme požadovali prednostné očkovanie vodičov voči ochoreniu COVID-19. Naopak, sme vďační ministerstvu financií za zníženie cestných daní, ktoré nám boli znížené o 50 percent,“ zdôraznil Stanislav Skala.

ÚNAS odmieta byť označovaná ako teroristická organizácia

Ako je zrejmé z textu vyššie, autodopravcovia nechcú len kritizovať. No odmietajú ministrove označenie UNAS ako teroristická organizácia preto, že ho za mýtny systém ostro kritizujú. „Neriešením problémov minister Doležal zvyšuje u dopravcov nervozitu a vedie ich k vráteniu sa k protestom,“ dodal Stanislav Skala.

Minister dopravy už viackrát kritizoval prístup predstaviteľov UNAS k rokovaniam o riešení problémov autodopravcov. Upozornil, že viaceré zmeny potrebujú čas a niektoré zmeny, ako napríklad okamžitá zmena v súčasnom mýtnom systéme, sa nedajú realizovať, lebo Slovensko je právny štát, platia tu zákony a aj uzavreté zmluvy.

Zároveň odmietol vyhrážanie sa a vydieranie zo strany UNAS štrajkmi, blokáciami ciest a hraničných priechodov. Andrej Doležal viackrát upozornil, že rokuje s tými, s ktorými sa dá rokovať slušne a ktorí sú schopní prijať aj kompromisy. „Naše dvere sú vždy otvorené pre kohokoľvek, kto má záujem o slušnú a vecnú diskusiu,“ uviedol Ivan Rudolf, poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu.

Nový mýtny systém má byť efektívnejší

Napriek kritike UNAS príprava nového elektronického mýtneho systému už prebieha. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na systém za 60 miliónov eur bez DPH už vyhlásila verejnú súťaž. Žiadosti o účasť v tendri môžu firmy predkladať do 31. marca 2021. Doležal tvrdí, že nový mýtny systém bude v správe štátu (cez NDS) a bude efektívnejší ako doterajší. Realizácia zákazky má dve etapy. Prvá od podpisu zmluvy do 31. decembra 2022. Druhá etapa sa týka prevádzky, ktorej plnenie sa bude realizovať od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027. Okrem súťaže na palubné jednotky a zákaznícke služby má NDS v apríli 2021 vyhlásiť verejné obstarávanie na kontrolu výberu mýta.

zdroj: ÚNAS a SITA