K výnimočnosti nových produktov a služieb prispejú riešenia z oblastí umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, konektivity, vstavanej elektroniky a technológie virtuálnych dvojčiat. Tento otvorený inovačný systém, založený piatimi lídrami automobilového priemyslu a technologického sektora, je pripravený privítať nových členov a nadviazať otvorenú spoluprácu.

Otázka suverenity

Mobilita sa mení a prináša nové príležitosti. Podľa analýzy Boston Consulting Group narastie globálny trh mobility do roku 2035 o 60 % a dosiahne hodnotu 11 biliónov eur. K rastu prispejú najmä technologické novinky - elektrické vozidlá, nové súčiastky, nové popredajné služby a iné služby s pridanou hodnotou - ktorých podiel vzrastie z 5 na 45 % globálneho trhu s mobilitou.

Hlavní priemyselní hráči na iných kontinentoch sa prostredníctvom vylepšených integračných stratégií a so štátnou podporou už pripravujú na vývoj mnohých z týchto nových technológií. Podľa zakladajúcich členov Software République je preto dnes veľmi naliehavé, aby Francúzsko a Európa spoločne vybudovali udržateľný ekosystém, ktorého cieľom bude udržať ich suverenitu v tejto oblasti.

Tri hlavné oblasti spolupráce

Členovia iniciatívy identifikovali tri hlavné oblasti spolupráce pre spoločný vývoj a predaj inteligentných riešení mobility, ktoré umožnia implementáciu prispôsobenej a agilnej ponuky mobility:

* inteligentné systémy na zjednodušenie bezpečného prepojenia medzi vozidlom a jeho digitálnym a fyzickým prostredím. 

* simulačné systémy a systémy na správu dát na optimalizáciu tokov pre územia a spoločnosti.

* energetický ekosystém na zjednodušenie nabíjania.

Plug and Charge:

Vývoj nových technológií a služieb, ktoré by umožnili automatické rozpoznanie elektrického vozidla, pripojeného ku kompatibilnému nabíjaciemu bodu a nabitie bez akejkoľvek ďalšej akcie používateľa.

Optimalizácia tokov mobility pre územia:

Na zjednodušenie prístupu k okamžitým a otvoreným informáciám o mobilite a simuláciu ich výmeny medzi mestami a regiónmi, aby bolo možné zaistiť:

pre spotrebiteľa výber najlepšieho spôsobu mobility;
pre operátorov rozšírenie služieb;
pre verejné orgány simuláciu a implementáciu scenárov mobility napríklad pre prípady núdze;
pre urbanistov lepšie predvídanie pri územnom plánovaní.

V rámci podpory inovácií sa Software République bude snažiť vytvoriť investičný fond na financovanie najsľubnejších startupov a inkubátor pre startupy v oblasti technológií inteligentnej mobility. V rámci neho by mali startupy mať prístup k spoločnému virtuálnemu vývojovému a experimentálnemu prostrediu a k mentoringu. Pri spustení ekosystému pre startupy a univerzity plánujú partneri Software République zorganizovať dátovú výzvu, ktorá by prispela k vývoju technológií pre mobilitu zajtrajška: elektrickú, prepojenú a autonómnu.