driving.digital - pre Slovensko netradičná, vo svete bežná konferencia

Bol som na koferenciu veľmi zvedavý a moje očakávania do značnej miery naplnila. Niektorými vecami ma dokonca prekvapila. V dobrom, ale aj v zlom. Bol to druhý ročník a je mi ľúto, že prvý mi akosi unikol. Podstatné však nebude to, ako dobrá, uprimná či na pravdy a fakty šokujúca konferencia bola. Dôležité je a v najbližšej dobe bude, ako a či sa vôbec podarí zapracovať veci z nej vyplývajúce do praxe, do reality, do zlepšenia predošlými vládami aj v tomto smere mimoriadne zanedbávaného Slovenska. Už naozaj nie je čas, moderný svet nám totálne uniká a my sa ani len nesnažíme ísť rovnakým smerom. V mnohom ideme úplne opačne a rozdiely v doprave sa medzi Slovenskom a vyspelým svetom zväčšujú. Slovensko už nie je v polohe o 5 minút 12. V roku 2020 a stave, v ktorom doprava u nás je,  (nie len cestná) sme v hodine 12-tej. Už je len jedna možnosť. Na rozdiel od predošlých vlád musí táto skutočne konať a veci meniť, inak sme doslova odsúdení živoriť!

Ráno všetkým prítomným odborníkom na dopravu a mobilitu Slovenska elixíru života naliali doslova motivačné príhovory oboch ministrov. Okrem iných veľkých mien sa Driving Digital zúčastnili hneď traja ministri - financií, dopravy a hospodárstva (hoci ten až po oficálnom programe). 

Minister financií Eduar Heger konferenciu doslova roztočil

Z jeho prejavu vyberám pár myšlienok. "Doba ešte nikdy nebola taká tehotná na zmeny, ako je teraz. Tu som v publiku ľudí ochotných, až nedočkávých zmien a nutného napredovania. Z pozície vlády SR svitá na lepšie časy. Slovákom aj firmám v automotive, ktorí chcú konečne naštartovať veľké zmeny. No ak chceme robiť výsledky, nepôjde to starým spôsobom. Slovensko v mnohom nie je v 21. storočí. Treba ho tam čo najskôr dostať. Stretávam sa len so skepsou, s postojmi, ako sa to nepodarí, lebo sa to nikdy nepodarilo a podobne. Nebaví ma tie reči počúvať! Nedám sa nimi znechutiť ani odradiť. Nemám na negativizmus ani čas, ani náladu! Mám fakty a predpoklady, prečo sa to teraz ozaj môže podariť. Plán obnovy po následkoch prvej vlny Covid-19 má 7,5 miliardy €. Iste, priamo na obnovu môžeme použiť 5,8 mld, ale aj to je super cifra. Som predsedom rady guvernérov a čoskoro sa stretnem z ľuďmi z EIB, ktorým chcem jasne povedať, že peniaze sú jedna vec, no budem vyžadovať, aby nám s prípravou projektov pomohli. Mám plán, ktorý pošle verejné financie do verejnej infraštruktúry a súkromné do privátnych projektov. Aby veci vznikli, potrebujú podporu. Ale nie ako doposiaľ, že jeden dostal od vlády, druhý nie a pomáhalo sa len najbližším. Tomu je koniec! Sme vláda, ktorá skutočne chce novú štruktúru ekonomiky a jej odvetví. Ak sa nevzdáme a preskočíme prekážky, môžeme byť znova tigri európy. Nevzdávate to s nami pre dlhoročné negatívne skúsenosti s predošlými vládami."

Minister dopravy Andrej Doležal šiel v prejave ešte ďalej, šokoval aj motivoval


S ospravedlnením a prosbou o správne pochopenie ďalšej vety celé obecenstvo prekvapil konštatovaním: "Chvála bohu za koronu. Bez nej by neexistoval RRF, teda Recovery and Resillience Fund. Pre Slovensko je to obrovská príležitosť, pretože na infraštruktúre máme obrovský dlh. Je tu aj operačný plán Slovensko, v ktorom je 18 miliár Eur. Ale aby som nehovoril len všeobecne, okrem už definovaných priorít budovania a opráv ciest v SR mám v pláne spolu s výmenou verejného osvetlenia za šetrnejšie LEDkové ťahať všade, kde to bude možné, rýchly optický internet. Alebo všetkým 55 zastaraným dízlovým lokomotívam vymeniť pohon na vodíkový, na ktorom pracujeme s našimi kapacitami. Je to zmena, ktorá pomôže ekonomike aj ekológii."

Motivačné, až odvážne prejavy oboch ministrov na pár desiatok minút pôsobili doslova ako elixír života. Avšak ich náhly odchod z akcie, kde sa mnohí chystali predstaviť a prejednať s nimi svoje problémy a pohľady v panelovej diskusii, celé osadenstvo veľmi sklamalo. Iste, mali dôležité jednanie s premiérom. Vláda má pre vieceré aférky veľmi búrlivé obdobie. Mohlo to však pár hodín počkať, pretože hneď, ako ministri odišli, začala sa v prejavoch prispievateľov objavovať skepsa až sklamanie. Aj tí pred nimi totiž dokázali krásne rozprávať. Možno aj motivovať... To ako dobre sa im darilo Slovensko meniť a zlepšovať najlepšie hovorí veta 70. ročného profesora Juraja Sinaya - "Keby ma pred 30. rokmi zmrazili a dnes oživili, problémy s dopravou sú na Slovensku rovnaké!"

Minister dopravy Andrej DOLEŽAL prejavom nie len motivoval, ale prítomných až šokoval. Škoda, že aj on spolu s Eduardom HEGERom hneď po svojich rečiach odišli a nevypočuli si, čo počuť určite mali. 

Samozrejme, akcia pokračovala takmer konfrontačnou debatou medzi zástupcami automotive firiem, it špecialistov a univerzít na jednej strane a zástupcami ministerstiev na strane druhej. Práve preto boli mnohí veľmi sklamaní náhlym odchodom ministrov, ktorí už názory, postrehy a ťažkosti nedostanú z prvej ruky, ale možno aj filtrovane od svojich tajomníkov a odborných pracovníkov ministerstiev.

Napriek tomu tu odznelo viacero zaujímavých faktov či realizácií. Generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Peter Blaškovitš stručne opísal, na čom sa práve pracuje. V oblasti dopravy a mobility ide o rozšírenie budovania nabíjacích staníc, čo sa dalo očakávať. No veľmi ma prekvapilo, že majú hotový plán budovania vodíkových čerpacích staníc pre Slovensko, ktorého spoluautorom je práve profesor Sinay. SIEA chce investovať a podporiť  technológie v oblasti autonómnej dopravy, bezpečnosti a zelených energií pre pohony.

Matúš Medvec - predseda Úradu priemyselného vlastníctva

"Inteligentá mobilita priniesla za ostatných 30 rokov vo svete viac než 230 tisíc patentov. Mobilita a doprava je 5. najviac sa rozvíjajúca oblasť moderného sveta. V samotnej Európe vzniká približne 10 tisíc patentov ročne. Najviac ich prichádza z krajín automobilových veľmocí ako Nemecko, Británia a Francúzsko. A práve v tejto oblasti by mohlo byť moderné Slovensko viac prezentné. Vyrobíme ďaleko najviac áut na počet obyvateľov na svete (cca 200 na tisíc obyvateľov, druhé miesto má Česko s počtom cca 140 áut na tisíc obyvateľov), no je najvyšší čas pomôcť dorovnať v tejto oblasti aj inováciami a nápadmi. Aj u nás pribúdajú patenty, v poslednej dobe najmä za inteligentné parkovanie. Úlohou úradu však bude skrátiť dobu priznania patentu tvorcovi. Dnes to trvá na pohľad šialených 4,5 roka, čo je dané rôznymi medzinárodnými dohodami. ÚPV sa bude snažiť skrátiť tento čas na max. 2 roky. V tak rýchlo sa meniacom svete technológií a inovácií je to nevyhnutnosť. Ako jediný úrad na Slovensku dokážeme povedať, čo je vo svete v oblasti patentov a inovácií nové a vhodné na priemyselné využitie. V oblasti dopravy chcú pomôcť vyberať vhodnejšie a udržateľné, nie len realizovateľné projekty. Cieľom musí byť trvácnosť, nie projekty, ktoré nemajú šancu pretrvať."

Peter VARGA, riaditeľ Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácie MDV SR

"Zásadné zmeny máme za posledné obdobie aj u nás. Napríklad na oblasť autonómnej jazdy bolo na ministerstve nula ľudí. Dnes nás je 6 a robíme, čo dokážeme, aby sme dobehli zameškané. Už riešime prvé konkrétne projekty, máme na ne financovanie a prvé výsledky. Nechceme a nebudeme riesiť autonómnosť a modernú dopravu od stola. Pre náš tím je dôležitá interakcia s firmami, priemyslom a konkrétnymi ľuďmi. Dnes nie je možné pracovať na autonómnej jazde v bežnej premávke, ale určite ju budeme zapracúvať do logistických parkov, veľkých firiem a do uzavretých dopravných systémov. Pripravujeme aj slovenský autonómny autobus pre nenáročné trate, kde bude pendlovať mimo premávky. Veľa peňazí pôjde do železníc a verejnej dopravy. V oboch týchto smeroch je Slovensko mimoriadne zaostalé."

Štefan Rosina, prezident Matador Group

"Naša spoločnosť pripravila analýzu, podľa ktorej je nutné zmeniť 12 zákonov, ktoré sa týkajú 6 ministerstiev. Ak to má ísť doposiaľ známym tempom a postupmi, odhadujeme to na 6-7 rokov. A svet sa za ten čas znova zásadne posunie vpred. Slovensko nutne potrebuje jasnú stratégiu v oblasti dopravy. Roky sa o nej hovorí a nikdy žiadna nevznikla. Alebo teda nie celková a taká, ktorá by sa podľa rôznych záujmov nemenila."

Prezident ZAP Alexander Matušek

"Slovensko sa zaviazalo, že 22 % áut v štátnej správe bude bezemisných. To je krásne, no aj tu chýba vízia, kam sa chceme dostať. Musíme si však začať viac vážiť to, čo tu máme. Označenie Slovenska ako veľká montážna dieľňa je podľa mňa dehonestujúce a nesprávne. Keby to bolo také jednoduché, autá dávno vyrábajú v iných, ešte lacnejších krajinách. Ak budeme znevažovať, čo tu máme už teraz, ďaleko sa nedostaneme. Na svete nie je veľa krajín či národov, ktoré dokážu stavať najmodernejšie autá pri takej vysokej kvalite ako na Slovensku. Napriek tomu, aké odvetvie zastupujem, si myslím čosi, čo niektorých množno prekvapí. Na Slovensku je v automotive zamestnaných 14% pracujúcich. No vytvoria spolu až 20% HDP. V EÚ je priemer 7% zamestnancov v tejto oblasti a podiel na HDP je ešte oveľa menší. Slovensko by nemalo oslabiť výrobu áut, ale posilniť iné oblasti, aby bola ekonomika trochu lepšie rozloźená. Dlhodobo nám totiž odchádzajú schopní ľudia do zahraničia, lebo ich nedokážeme ich doceniť. Netreba robiť veci úplne na novo, stavajme na tom, čo máme. V EÚ má automobilový priemysel až 29% inovácií, na Slovensku je to len 0,8%. Len pre ilustráciu toho, ako tu nefungujeme. Predošlá vláda začala v roku 2016 hovoriť o prvej autonómnej ceste na Slovensku vhodnej na testovacie účely. Mala byť medzi Kútmi a Bratislavou na diaľnici D2. Dodnes sa s tým ani len nezačalo. V roku 2018 sa začalo hovoriť o takzvanej baterkovej aliancii pre slovenských výrobcov. Dodnes nie je."

Marián Marek, PosAm - Inteligentné parkovacie systémy

"Ďaleko najväčší problém je systém verejného obstarávania. Je veľmi demotivujúci. Nerieši otázku kvality, modernizácie či úspory pri prevádzke. Jediný parameter pre verejnú súťaž je prvotná cena. Brzdí nás to už 4 roky. Našimi zákazníkmi majú byť primárne mestá a obce. Je dávno známe, že najlacnejšie veci určite nie sú tie najlepšie. VÚC alebo mestá, či obce dokonca s nami nechcú participovať na vypracovaní štandardov kvality alebo povinných prvkov. Vraj to nie je ich kompetencia. Celé je to nastavené veľmi zle. Je nutné motivovať firmy vyrábať v SR. Zatiaľ sa to neoplatí. V Česku majú fond na obnovu infraštruktúry, ktorý má ročne rozpočet 2 miliardy eur pre cesty a železnice. Na Slovensku neexistuje ani stratégia. Pritom je nuté investovať do zmien v nákladnej doprave a čo najskôr sa začať vážne zaoberať dopravou po železnici."

Pavel Čulík, generálny riaditeľ Slovakia Ringu

"Dlhodobo sa s vládou SR stretávame s nepochopením a neochotou počúvať. Neexistuje tu koordinácia medzi štátom, univerzitami a privátnym sektorom. Robíme to preto na vlastnú päsť, lebo nechceme len sedieť. Aj ja veľmi volám po jednotnej ucelenej stratégii a vízii v oblasti dopravy a mobility pre Slovensko. Na okruhu máme obrovský priestor pre výskum a vývoj. Disponujeme 30 kilometrami ciest, ktoré sú mimo motoršportovej sezóny od októbra do apríla málo využívané. Môžu byť k dispozícii, ale niekto to musí objednať a chcieť. Súkromné firmy to nezvládnu samy. Ak máme podporovať zelenú mobilitu, ktorá to má byť? Elektrina, plyn, vodík?"

Zástupcovia univerzít STU Bratislava, TU Košice a Žilinská Univerzita

Hlavným heslom až verejným prísľubom pred všetkými od stola akademikov bol slogan - POĎME SA SPOJIŤ! Sme drobná krajina, máme málo ľudí v bádaní, vo vede a výskume. Potrebujeme spájať sily, inak to v daných podemienkach nepôjde. 

S mnohým, čo na konferencii v čase od 9. do 13. h zaznelo, môžem len súhlasiť. Je evidentné, že Slovensku sa od nežnej revolúcie nazbieralo v tejto nesystémovo a náladovo či propoliticky, nie proslovensky riadenom sektore (no nehovorím len o ministerstve dopravy, ale o doprave a mobilite ako takej) tak veľa problémov, že je nemožné ich vyriešiť možno ani za dekádu. Niekde však treba začať a je evidentné, že ak to táto vláda konečne začne realizovať, beztak to bude v hodine dvanástej! Svet nám uniká, a my sa ani len neprizeráme. Sme mu v mnohom otočení chrbtom. To sa musí skončiť, inak tu budeme živoriť!