Môže za to nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti s účasťou predovšetkým vodičov nákladných vozidiel. Svoju činnosť zamerali na zistenie, zadokumentovanie a vyriešenie priestupkov, a to predovšetkým spôsob jazdy, zákaz predchádzania, používanie bezpečnostného pásu, alebo na predmety, ktoré by obmedzovali alebo znemožňovali výhľad vodiča. Nepovšimnuté neostalo ani nerešpektovanie dopravného značenia, poprípade technický stav jazdných súprav, doby jazdy a odpočinku, alkohol a tiež všetky ostatné formy nevenovania sa vedeniu vozidla. Autobus má pri dokumentácii priestupkov svoje výhody. V prvom rade to nik nečaká, v druhom rade to je lepší výhľad do kabín nákladných áut, ktorý je pri dynamickej kontrole nákladných vozidiel potrebný.

Ako a kto priestupky riešil? Boli to policajti v sprievodných vozidlách, ktoré bezprostredne priestupcu na bezpečnom mieste odstavili a priestupok vyriešili. Spoločne za krátky čas zdokumentovali a vyriešili 40 priestupcov, od ktorých zinkasovali zhruba 24 000 korún. 

„Z toho důvodu bude dokumentace přestupků řidičů nákladních vozidel za použití autobusu využívána i nadále, tento způsob dokumentace se osvědčil a jistě přispěje k větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a větší míře dodržování pravidel silničního provozu ze strany řidičů nákladních vozidel“ doplnil kpt. Ing. Jan Frieser z odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Ako kladivo na vodičov NAD to je nepochybne veľmi efektívne riešenie a originálny nápad. Nie je vylúčené, že policajný autobus bude čoskoro brázdiť aj naše cesty. 

Zdroj a foto: tydeník policie, policie čr