EÚ má jasný cieľ, ale nejasnú cestu k nemu


Európska komisia dala ciel a smer, ktorým sa chce pri nákladnej doprave uberať. Všetky novo vyrobené nákladne vozidlá musia od roku 2030 znížiť emisie o 30% oproti roku 2019. Každých päť rokov sa to percento bude zvyšovať. V roku 2035 už je to 65 percent a v 2040 až 90 percent. Takto to ozaj vyznie, že jediná cesta je cez elektro kamióny. Ale kde je infraštruktúra?

Áno, na krátku prepravu do 400 km sa dá fungovať aj s BEV. Gro diaľkovej prepravy v EÚ riešia spoločonosti, ktorých mašiny jazdia denne tisícky kilometrov. Nie len kamióny ale aj autobusy. Im sa únia rozhodla podporiť nízkoemisné palivá, vyrobené z obnoviteľných zdrojov. No hlavú rolu majú hrať elektrické a vodíkové pohony. V súčasnosti je v Česku registrovaných len 17 elektrických ťažkých nákladných vozidiel nad 12 ton, ich rýchlejšiemu rozšíreniu bráni nedostatočná infraštruktúra. „V dohľadnej dobe pre diaľkovú nákladnú dopravu neexistuje iná možnosť ako spaľovacie motory. V Európe nie sú vybudované potrebné siete na nabíjanie, prípadne tankovanie vodíka,“ upozorňuje konateľ Conti-RSC Ondřej Stöhr. Dopravcovia dúfajú v zmenu príliš ambicióznych a prísne nastavených cieľov pre nulové emisie v rokoch 2030 a 2035. Pre pre nedostatočnú infraštruktúru ich nebude reálne dosiahnuť.

Ako by to mohlo fungovať?

Je jasné, že v dohľadnej dobe nie je možné dosiahnuť dekarbonizačné ciele len pomocou elektrických vozidiel, pre celý rad aplikácií chýba okrem iného chýbajúca infraštruktúra. Preto v dohľadnej dobre počítame s vyššou efektivitou našich vozidiel a tiež s využitím alternatívnych, predovšetkým obnoviteľných palív,“ vyjadril sa obchodní riaditeľ Scania Marián Mráz. Jednou z možností je hydrogenovaný rastlinný olej HVO, známy ako bionafta. Ide o palivo, ktoré je vyrobené z rastlinných olejov a odpadových tukov. Dá sa zmiešať z bežnou naftou a je z neho menej emisií CO2, no jeho výroba je oveľa nákladnejšia a teda aj cena na pumpách je oveľa vyššia.  Ďalšou alternatívou sú fosílne palivá a to stlačený (CNG) a kvapalný zemný plyn (LNG).

Oba varianty majú výhody aj nevýhody

LNG má v porovnaní s naftou nižšie emisné hodnoty, vysokú energetickú hodnotu a teda je vhodný na diaľkovú dopravu. Nákladné auto môže na jedno natankovanie LNG prejsť až 1600 km, nízka spotreba paliva, krátke tankovanie a prípadné úľavy. V Nemecku vozidlá jazdiace na LNG navyše neplatia mýto. No ma aj nevýhodu. Skladový musí byť v špeciálnej kryogénnej palivovej nádrži, v ktorej nemôže byť dlho.

CNG je lacnejšie ako LNG no nevýhodou je dojazd

V stlačenej forme vám ponúkne dojazd cca 500 km, to sa oplatí v mestskej dopravnej hromade alebo na krátke trasy. Veľkú šancu o nahradenie nafty ma bioplyn (BioCNG a BioLNG), ten sa totiž radí medzi nefosílne palivá, vyrába sa z organického odpadu (hnoj, kaly, potravinársky odpad). V kvapalnej forme vyrába menej emisií ako LNG a veľkou výhodou je že sa môže vyrábať lokálne, čo zníži náklady na dopravu. Nie každý je odporca elektromobility, no aj zástancovia potrebujú istotu, že nebudú mať problém s tankovaním alebo dobíjaním svojich áut.