V sieti vymedzených úsekov ciest od 1. januára 2024 pribudne 17 nových úsekov. Naopak pri 10 úsekoch bude platnosť ukončená. Pri celkom 53 úsekoch dochádza k rôznym zmenám, ktoré musia byť v mýtnom systéme zohľadnené tak, aby bolo dopravcom účtované mýto v správnej výške.

"Spracovanie zmien v zozname vymedzených úsekov ciest je komplexným projektom. Musia byť aktualizované mapové podklady satelitného mýtneho systému, musia byť definované a funkčne otestované nové mýtne úseky a musí byť vykonaná ich optimalizácia. V neposlednom rade musí byť nový geomodel nahraný za plnej prevádzky do viac ako 330 tisíc palubných jednotiek vo vozidlách," popisuje spoločnosť Skytoll v tlačovej správe.

Platiť sa bude za obchvat Prešova na R4ke

Spoplatnenie úseku severného obchvatu Prešova (R4) bude zavedené od 1. januára 2024. Úsek bol otvorený v septembri 2023. S novou stavbou súvisia aj zmeny spoplatnenia na ceste I/68, kde bol v júni otvorený obchvat obce Plavnica. Aj tu bude na novej komunikácii spustené spoplatnenie mýtnym od 1. januára 2024.

Zmeny vymedzených úsekov ciest súvisia okrem iného aj s prekategorizovaním časti cesty R1a v Nitre na cestu I. triedy I/51. Po všetkých úpravách vrátane tých, ktoré nemajú vplyv na výšku úhrady mýta (úseky spoplatnené nulovou sadzbou) sa počet vymedzených úsekov ciest zvýši od 1. januára o 7 na celkom 2 011.

Zdroj: emyto.sk / foto: NDS