Podľa rezortu dopravy sa pri príprave zoznamu ciest s najvyššou prioritou zaoberali viacerými faktormi a vybrali úseky, ktoré majú význam nielen pre plynulosť tranzitnej dopravy, ale aj regionálny význam a môžu výraznou mierou prispieť k zlepšeniu zamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska. Štát zverejnil prvú ukážku zo zoznamu, v ktorom sa má objaviť celkom až 101 úsekov. „Nie je to len o hodnote za peniaze, aplikovali sme tam aj kritérium, ktoré sa volá spoločenská priorita,“ hovorí Doležal. Práve toto kritérium má ohodnotiť význam cesty pre zamestnanosť v regióne. V kompletnom zozname by sa tak mohli ocitnúť aj cesty v najmenej rozvinutých regiónoch. Kľúčovým kritériom však zostáva dopravná priorita, takže sa do zoznamu dostali najmä úseky, kde kapacita naplnenia cesty prekračovala 85 %. Podľa rezortu dopravy sa do zoznamu dostali diaľnice, rýchlostné cesty aj cesty prvej triedy.

Celkový zoznam ciest podľa priority by mal na konci obsahovať až 101 vybraných úsekov.

Rozostavané stavby nestopneme

Znamená vypracovaný zoznam zastavenie už rozpracovaných stavieb a presunutie zdrojov a energie k vybraným prioritným úsekom? Podľa ministra určite nie. „Stavby, ktoré sú rozpracované, logicky brzdiť nebudeme. V nich budeme pokračovať,“ potvrdzuje Doležal. Do celej problematiky má čo povedať aj Ministerstvo financií, ktoré je oprávnené zabezpečiť potrebné peniaze. „Slovensko nemá neobmedzené zdroje a musíme to euro veľmi dobre otáčať,“ naznačil snahu o efektivitu minister financií Eduard Heger. Podľa neho bude dôležité do opráv investovať tak, aby všetky financie priniesli potrebnú návratnosť.

zdroj: TASR, SITA

.