Nultý obchvat Bratislavy, spolu s rýchlostnou komunikáciou smerom na Dunajskú Lužnú od minulého roka plní titulky médií pre nelichotivé dôvody. Stavebná spoločnosť použila v násypoch odpad. Napriek škandálu firma D4R7, ktorá projekt zastrešuje, naďalej postupuje celkom neštandardne a stavba má stále nízku kvalitu.

Zásadné výhrady

Trnavský samosprávny kraj mal v januári 2020 prevziať do užívania 10 preložiek ciest na úseku R7 Dunajská Lužná – Holice. Generálny dodávateľ má navyše opraviť poškodené úseky ciest II. a III. triedy vrátane šiestich mostov. Spomínané úseky si ale kraj doposiaľ neprevzal, pretože má zásadné výhrady k ich kvalite.

„Vzhľadom na fakt, že je to nová stavba, stav by mal byť bezchybný, teda na stupnici stavebno-technického stavu od 1 do 5 musí byť hodnota 1. Naše zistenia však ukazujú, že ten stav je dobrý, teda 3, s tým, že sa bude zhoršovať,“ vysvetlil predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Poukazuje na zistenia, ktoré malo odhaliť kolaudačné konanie. Na stavbách sa vraj nachádzajú nevyhovujúce odvodnenia, ako aj podomleté a zanesené žľaby. Svahy sú vystavené zjavnej erózii, zvodidlá neboli zasypané. Okrem toho sú znečistené a upchaté zberné koše odvodnenia. Mostné závery sú zanesené a na povrchu vozovky sa nachádzali nečistoty a štrk.

Chýbajú dokumenty

Župa od stavebnej firmy nedostala veľmi dôležitú technickú dokumentáciu k jednému mostu. Ide napríklad o záznam z jeho prvej hlavnej obhliadky, manuál užívania či kópie stavebných denníkov.

Úsek na ceste R7, ktorý Trnavský samosprávny kraj odmietol prevziať

Pracovníkom trnavského kraja sa nepozdávala ani kvalita použitého materiálu. Preto odobrali vzorky asfaltu a nechali ich preskúmať v nezávislom laboratóriu. „Je vylúčené, aby sme do užívania prebrali stavbu v takomto zlom technickom stave. Na základe zmluvy by sme tieto objekty mali prevádzkovať a udržiavať na vlastné náklady. Už teraz je však nevyhnutné, aby boli tieto zásadné nedostatky odstránené, čo si bude, samozrejme, vyžadovať finančné prostriedky,“ pokračoval Viskupič.

Nevysvetliteľná nízka kvalita

Rovnaké problémy mala župa už aj v minulosti pri iných kolaudáciách na projekte D4R7, a preto až na jednu výnimku doteraz žiadny úsek neprevzala. Zhotoviteľ nedal doteraz tieto časti projektu do poriadku a neopravil ich. „Nízka kvalita stavby je v niektorých prípadoch veľmi ťažko vysvetliteľná a je to skôr otázka na investora, ktorým je ministerstvo dopravy, prečo sa stavba nachádza v takomto stave,“ dodal trnavský župan.

Zatiaľ bez pokuty

Rezort dopravy na otázku redakcie Aktuality.sk, či rokoval so stavebnou firmou D4R7 o nízkej kvalite, odpovedal nepriamo.

„V rámci konania o predčasnom užívaní boli identifikované nedostatky, ktoré je koncesionár povinný odstrániť, keďže jeho povinnosťou je získať trvalé užívanie – kolaudáciu. Upozorňujeme, že jednotlivé konania o predčasnom užívaní, ako aj kolaudácia sú primárne konania medzi zhotoviteľom stavby, koncesionárom a budúcim správcom/vlastníkom,“ uviedol tlačový odbor ministerstva dopravy.

Rezort tvrdí, že firmu D4R7 nebude momentálne nijako pokutovať. Sankciou pre spoločnosť bude podľa tlačového odboru to, že jej nebude priznaná plná platba za takzvanú dostupnosť. Tým by mal byť stavebník dostatočne prinútený, aby zlepšil kvalitu prác a dodržiavanie termínov.

Vraj len drobné pochybenia

Stavebná spoločnosť D4R7 síce pri kolaudáciách priznala nedostatky, avšak označila ich za drobné. „Spomínané nedostatky boli medzičasom odstránené, zapracované veci boli riadne zdokumentované a predložené príslušným úradom v stanovených lehotách na kontrolu a vyjadrenie,“ povedal mediálny zástupca D4R7 Tomáš Stupavský.

Firma hovorí, že už pozná aj výsledky kontroly asfaltu, ktorý sa kraju nepozdával pre väčšiu zrnitosť. „Bola realizovaná nezávislá kontrola spoločnosťou VUIS-cesty, ktorá nepotvrdila žiadne pochybenie. Použitý asfalt spĺňal všetky potrebné parametre podľa platných noriem,“ doplnil Stupavský.

Kto zaplatí nekvalitu?

Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislav Cenký ostal zaskočený, že ministerstvo k problémom nezaujalo jasné a rázne stanovisko. „Rezort dopravy je garantom celej stavby, čiže by malo konať. V prípade takýchto nedostatkov by som si okrem požiadavky na odstránenie nedostatkov a zjednanie nápravy na mieste preveril zoznam subdodávateľov a zhotoviteľov uvedených stavebných objektov a preveril si ich kompetencie,“ priblížil Cenký.

Podľa neho by regionálne správy ciest, ktoré preberajú objekty od zhotoviteľa D4R7, mali tvrdo vyžadovať kvalitu. Tieto stavby totiž nebude spravovať koncesionár, teda firma D4R7. Nekvalitne odvedená práca bude mať vplyv na nákladnosť údržby, správu a odstránenie nedostatkov. Tieto peniaze však už pôjdu priamo z rozpočtov samospráv či štátu.


zdroj: aktuality.sk