NDS bude mať nový mýtny IT systém priamo vo svojej správe

Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila zmluvu s víťazom verejného obstarávania na nový mýtny IT systém. Ten, na rozdiel od súčasného, bude spravovať priamo NDS. Vďaka tomu diaľničiari získajú kontrolu nad riadením výberu mýta. Podpísanie zmluvy na vytvorenie nového mýtneho IT systému je ďalší míľnik na ceste k znižovaniu celkových nákladov na výber mýta.

Verejné obstarávanie na nový IT systém bolo vyhlásené za predchádzajúcich vedení NDS, ešte v roku 2020, doteraz nebolo uzatvorené. Víťazom tendra sa opakovane stala spoločnosť CzechToll s najnižšou ponukou 13,8 milióna eur bez DPH.

Naposledy bol tender vyhodnotený koncom roka 2023. Podpísanie zmluvy však nebolo možné. Na základe námietky jedného z uchádzačov sa tendrom zaoberal Úrad pre verejné obstarávanie. Až koncom marca 2024 úrad konanie o námietke zastavil. Následne v zrýchlenom režime prebehli konzultácie a schvaľovací proces zmluvy, aby sa zmluva mohla čo najskôr podpísať.

Palubné jednotky budú musieť byť nové, nevyhneme sa tomu

Podľa nového vedenia NDS je aktuálne nastavenie nákladovosti pri výbere mýta nevyhovujúce. Jednou z priorít diaľničiarov je dotiahnuť všetky kroky, aby náklady na výber mýta klesli. "Vďaka tomu sa za posledných päť mesiacov pre zníženie nákladov na mýto spravilo viac ako za predchádzajúce roky," tvrdí NDS. Okrem zavedenia EETS a podpisu zmluvy na nový mýtny IT systém, diaľničiari uzatvorili aj verejné obstarávanie na mýtne služby za 28,7 milióna eur bez DPH, v ktorom opakovane uspel najnižšou ponukou CzechToll.

Zdedený stav v kombinácii s námietkou podanou na Úrad pre verejné obstarávanie vraj spôsobili, že NDS je aktuálne v situácii, kedy musí naposledy predĺžiť zmluvu na výber mýta so súčasným národným poskytovateľom. V podmienkach verejného obstarávania z 2020 je lehota na dodanie nového mýtneho IT systému určená na 15 mesiacov od podpísania zmluvy. Úspešný uchádzač sa zaviazal dokončiť systém o 2 mesiace skôr. Skrátenie lehoty je významné aj vzhľadom na ďalšie kroky.

K lehote na vytvorenie IT systému je totiž nevyhnutné prirátať dobu na jeho testovanie, na zavedenie systému do prevádzky, ale aj na plošnú výmenu palubných jednotiek, ktoré nebudú kompatibilné s novým IT systémom. Podľa NDS je dnes najzodpovednejším riešením mýtnu otázku už po rokoch konečne uzavrieť. Preto realizuje kroky, aby v roku 2026 dosiahla maximálne možné zníženie nákladov na mýto.

Zdroj: NDS