V roku 2018 pre nedostatočnú pozornosť vodičov v NDS boli zničené dve vozidlá Diaľničnej patroly a 18 signalizačných vozíkov. Zabezpečili preto tzv. mobilné výstražné prahy a radary na meranie rýchlosti, ktoré môžu pomôcť takéto situácie minimalizovať. Okrem toho začali využívať aj plošiny, ktoré chránia našich zamestnancov pracujúcich v teréne. Autá Diaľničnej patroly dostali ďalšie dôležité vybavenie, a to kužeľ s LED osvetlením, LED sadu potrebnú pri zabezpečení vozidla, uzávery či prekážky.

Bezpečnostné prvky na cestách

V roku 2018 zrealizovali plánované veľkoplošné a lokálne opravy vozoviek na komunikáciách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti v celkovej dĺžke 45 km a súvislú údržbu vozoviek v dĺžke 40 km. Doplnili tiež 18,907 km nových zvodidiel v úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca – Poľov a na diaľnici D1 Poprad-Východ – Spišský Štvrtok obnovili a opravili zvodidlá v dĺžke 10,019 km. Ukončili projekt Zvýšenia bezpečnosti dopravy na úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec, kde v strednom deliacom páse vymenili pôvodné oceľové zvodidlá za nové betónové v dĺžke 7,479 km.

Osadili 9 641 ks nových retroreflexných dopravných gombíkov, ktoré prispievajú k lepšej orientácii za zlých poveternostných podmienok. Opravili 57 ks tlmičov nárazov. Osadené tlmiče nárazov v súčasnosti chránia viac ako 85 % križovatkových vetiev. Ďalej osadili vodiace dopravné zariadenia a okrem toho pokračujú aj v aktualizácii zvislého a vodorovného dopravného značenia. V roku 2018 zaktualizovali dopravné značenie na diaľničných úsekoch D2 Lamač - Brodské, D1 Trnava – Horná Streda, D1 Prešov – Budimír a na rýchlostnej ceste R3 Trstená – obchvat.

Na odpočívadlách vymenili, prípadne doplnili mobiliár – na 13 odpočívadlách bolo spolu vymenených 50 ks posedení so strieškou, 8 bez striešky a 36 lavičiek.

Na štyroch odpočívadlách - Hrádok obidve strany, Štrba obidve strany – vybudovali plochy na aktívny odpočinok – fitnes zóny s vonkajšími fitnes strojmi, ktoré slúžia na komplexné precvičenie celého tela, posilnenie svalstva a kĺbov a zvýšenie cirkulácie krvi. Tie vodičom pomôžu bojovať s únavou z dlhej cesty.

Zdroj: NDS