Alternatívna cesta znižovania emisií

Yellow Express je slovenský autodopravca, ktorý ako prvý uviedol do prevádzky nákladný automobil Scania schopný jazdiť na čistú bionaftu s označením B100. Švédsky výrobca toto vozidlo upravil tak, ako množstvo ďalších úžitkových vozidiel i autobusov prevádzkovaných v rámci domácej vnútroštátnej nákladnej prepravy, respektíve v štokholmskej MHD. Dôvod? Yellow Express i Scania tvrdia, že týmto spôsobom je možné okamžité znižovať emisie skleníkových plynov z nákladnej dopravy, a to za relatívne priaznivých cenových podmienok. Ťažký ťahač je totiž svojou cenou na takmer rovnakej úrovni, ako Scania na klasickú naftu.

Skúšali viaceré alternatívy, B100 je asi najschodnejšia cesta

Rozhodnutie otestovať bionaftu v slovenskej premávke má viacero dôvodov: „V rámci možností nefosílnej dopravy neustále hľadáme kompromis medzi efektívnou redukciou emisií a ekonomickosťou a funkčnosťou prevádzky. Skúšali sme rôzne alternatívy, napríklad aj LNG, ale vzhľadom na málo rozvinutú infraštruktúru na čerpacích staniciach sme to pozastavili. Palivo B100 sa javí nie len ako najschodnejšia cesta k plneniu záväzkov Slovenska v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v doprave, ale aj ako biznisovo a logisticky vyspelá,“ hovorí Pavol Piešťanský, generálny riaditeľ spoločnosti Yellow Express.

Obavy, že s hromadným prechodom na 100-% bionaftu sa u nás bude úplne všade pestovať repka olejná a chlieb zdražie, sú asi zbytočné. Už dnes máme repky prebytok a musíme ju vyvážať. Množstvo repky na poliach môže klesnúť a rozsah bionafty naopak stúpnuť.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) vidí nezastupiteľnú úlohu biopalív k splneniu európskych klimatických cieľov. Zaviazali sme sa, že do roku 2030 splníme záväzok 14 % z obnoviteľných zdrojov energie a touto cestou nákladnej dopravy dokážeme dosiahnuť limit bez vybudovania novej infraštruktúry, len s doplnením terajšej.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Ak sa pilotnou biojazdou dokáže funkčnosť riešenia a štát vytvorí ekonomicky vhodné podmienky pre takúto dostupnú a ekologickú alternatívu, presvedčí to zrejme aj ďalších autodopravcov. Pridanie ďalšej tankovacej pištole pre B100 na existujúcich čerpacích staniciach sa stane žiadaným, jednoduchším a rýchlejším riešením než budovanie nových špecializovaných staníc pre iné alternatívy. Takto to vyriešili aj vo Francúzku, Švédsku, Fínsku alebo Holandsku,“ hovorí Radoslav Jonáš, špecialista biopalivárskych závodov v Leopoldove, patriacich do skupiny Envien Group. 

Moje obavy z pestovateľskej repka-mánie sú pravdepodobne zbytočné

Osobne sa priznám, že som bol tak trochu skeptický, so zmiešanými pocitmi po vypočutí toľkých pozitív a žiadnych negatívnych informácií. No po dôkladnejšom preskúmaní projektu, nahliadnutí na pár švédskych zdrojov, som zmenil pohľad. V podstate ak by sa tento druh paliva uchytil v nákladnej doprave, nemusel by štát tlačiť na najvyššiu možnú hranicu bio zložky pri osobných autách. Totiž pri pravidelnej vnútroštátnej, ale i medzinárodnej preprave palivo v nádržiach nákladného vozidla nestihne degradovať, lebo sa v podstate aj dvakrát do týždňa tankuje. A pre mňa asi najpodstatnejšia informácia je, že u nás sa vypestuje ďaleko väčší objem repky olejnej, ako ju momentálne dokážeme spotrebovať, čiže sa vo veľkom množstve vyváža do zahraničia. Navyše, pri výrobe nového paliva B100 sa do značnej miery dokáže používať už spracovaný olejový odpad. Tým pádom obava z toho, že teraz začne všade pestovanie repky a múku na chlieb budeme len dovážať, je bezpredmetná.

zdroj: ZVVB

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov