Výstavbou križovatky Triblavina sa zaoberala expertná komisia, ktorá na základe všetkých dopravných modelov odporučila rozšírenie diaľnice D1 od Bratislavy so štyrmi plnohodnotnými pruhmi v každom smere s odstavným pruhom bez kolektorov ako najlepšie technické riešenie.

„Okrem toho navrhla aj intenzívne pracovať na rozšírení existujúcich komunikácií ďalej od telesa diaľnice – Stará senecká cesta I/61 alebo pezinská cesta II/502, aby sa doprava nesústreďovala len do jedného bodu,“ informovalo v pondelok Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV). Zároveň vydalo pokyn Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS), aby začala pracovať na rozšírení starej seneckej cesty.

Rezort dopravy tým reagoval na zamietavé stanovisko Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) k zmene stavby pred dokončením pri výstavbe križovatky Triblavina na D1. Zmena spočíva v rozšírení diaľnice na osempruhovú v oboch smeroch namiesto pôvodne šiestich pruhov, ale bez kolektorov.

Predseda BSK Pavol Frešo v pondelok informoval, že tento postoj kraja je v súlade s jeho územným plánom, ktorý stále počíta s kolektormi. Oznámenie rezortu dopravy o začatí konania o zmene stavby pred dokončením zo 7. augusta bolo úradu kraja doručené 10. augusta. O zmenu stavby požiadala NDS ako investor.

Zvolené riešenie považuje ministerstvo dopravy pre ľudí v okolí Bratislavy za najefektívnejšie a opodstatnené z dopravných aj ekonomických dôvodov a hlavne aj najbezpečnejšie. „Treba si uvedomiť, že jednosmerné kolektory tak, ako boli kedysi navrhnuté, nemajú odstavné pruhy a v prípade akejkoľvek nehody na kolektore by sa pravidelne opakovala situácia spred pár týždňov, kedy sa úplne zastavila doprava na diaľnici bez možnosti obchádzky nehody, čo spôsobilo kolaps dopravy a polícia musela vodičov obracať do protismeru,“ uviedol rezort dopravy.

Kolektory vedené popri diaľnici v súčasnosti podľa ministerstva preto nepredstavujú očakávané riešenie, pretože by sa všetky pruhy zbiehali v jednom bode na vstupe, respektíve na výstupe z mesta. Neznamená to však, že kolektory tam stáť nemôžu. „Križovatky Triblavina aj Blatné sa stavajú tak, aby sa v budúcnosti mohli na ne napojiť kolektory, ktoré by viedli popri diaľnici, ak to bude potrebné. Chceli by sme však pripomenúť, že v tejto oblasti vznikne šesť nových diaľničných križovatiek – už sa stavia veľký obchvat Bratislavy a iba na vstupe do hlavného mesta od Senca a Pezinku prinesie obyvateľom štyri nové diaľničné križovatky,“ poznamenal rezort.

Spolu so vznikajúcimi križovatkami Triblavina a Blatné na D1 v tejto oblasti bude šesť nových diaľničných križovatiek, čo podľa ministerstva zabezpečí dostatok pripojení na zlepšenie dopravnej obsluhy tohto regiónu. „Pokiaľ ide o výstavbu križovatky Triblavina, dlhodobo ju spomaľujú aktivisti občianskeho združenia, ktorí využívajú zákonné možnosti na zdržanie potrebných procesov, rozhodnutí a povolení a politici, ktorí zneužívajú túto tému na svoje politické ciele,“ uzavrel rezort dopravy.