Európou sa šíri zaujímavý fenomén, výrobcovia autobusov opúšťajú kompletnú výrobu vlastných autobusov a otvárajú dvere spolupráci s výrobcami samostatných nadstavieb na hotové podvozky. Zatiaľ tak síce ohlásili len Volvo a Scania, ako sa však zhoduje ich vedenie, táto stratégia má budúcnosť. „Sme presvedčení, že odvetvie autobusovej a diaľkovej autobusovej dopravy bude aj v budúcnosti dôležitou súčasťou ponuky spoločnosti Scania, avšak potrebujeme aktualizovanú stratégiu, ktorá nám umožní plniť naše sľuby voči zákazníkom a zaistí rentabilné globálne podnikanie,“ povedal na adresu rozhodnutia Stefano Fedel, vedúci predaja a marketingu spoločnosti Scania. Čo to znamená v praxi? Scania bude aj naďalej vyrábať podvozky s motormi umiestnenými vpredu alebo vzadu a so širokou ponukou pohonných ústrojenstiev, ukončí však produkciu modelov Scania Citywide, Scania Interlink a podvozkov pre nízkopodlažné autobusy.

Uzavrie časť podniku v Poľsku

„S využitím skúseností Scanie a širokého portfólia hnacích ústrojenstiev ponúkneme zákazníkom kompletné riešenie zahŕňajúce servis, financovanie, dobíjacie riešenie a inteligentné prepravné systémy,“ hovorí Stefano Fedel. A dopĺňa, že s aktualizovanou stratégiou bude Scania aj naďalej ponúkať kompletné autobusy a autokary a to vďaka zosilnenej spolupráci s vybranými výrobcami nadstavieb a ďalšími partnermi v obore. „Väčšina nášho biznisu týkajúceho sa autobusov a autokarov bola vždy v rámci kooperácie s výrobcami nadstavieb, kde sa vďaka miestnym nastaveniam spolupráce podarilo dosiahnuť vysokú servisnú úroveň a výrazné celosvetové predajné úspechy. Tento úspešný model budeme aj naďalej rozvíjať, teraz navyše ešte s užšou spoluprácou s výrobcami nadstavieb a ďalšími partnermi, aby sme mohli našim zákazníkom ponúknuť kompletné riešenie,“ pokračuje Stefano Fedel. Nové rozhodnutie spoločnosti Scania však znamená uzavretie časti podniku v poľskom meste Słupsk, ktorá vyrába karosérie pre podvozky spoločnosti Scania. Výroba karosérií sa bude postupne ukončovať do prvého štvrťroka 2024. Ako uvádza vedenie Scanie, toto rozhodnutie neovplyvní výrobu podvozkov v meste Słupsk ani iné subjekty spoločnosti Scania v Poľsku. 

zdroj: Scania