Obe inštitúcie vyzývajú Ministra dopravy SR p. Doležala a politickú stranu SME RODINA, aby okamžite začali konať a preukázali sa podkladmi, ktoré majú byť zaradené do výberového konania. Minulý rok dostali dopravcovia a asociácia asistenčných služieb prísľub, že budú pozvaní k výberovému konaniu. Rok ubehol a vo veci sa vôbec nič nepohlo.

Podľa ÚNAS si ministerstvo dopravy robia z dopravcov trhací kalendár. Apelujú na fakt, že práve domáci dopravcovia platia do mýtneho systému najviac a je dekádu verejne známe, že neadekvátne veľká časť vyzbieraných financií putuje na účet súkromnej spoločnosti a nie ako vo všetkých vyspelých štátoch, kde sa gro peňazí má používať na rozvoj a údržbu diaľničnej a cestnej siete. Súčasný stav sa nedá označiť inak než okrádaním motoristov a zanedbávaním rozvoja tak dôležitej oblasti, ktorou je cestná sieť. 

UNAS a AZZA24 vyzývajú Poslancov Národnej rady SR a Politické strany, aby sa okamžite zapojili do riešenia nového výberového konania na mýtny tender a začali to riešiť. Je už dekády celoeurópskou hanbou Slovenska, že ani v roku 2021 nemáme diaľnicou prepojené dve najväčšie mestá a nestane sa tak ešte niekoľko rokov. Pritom aj správne umiestnené každoročne vybrané stovky miliónov eur z mýta by dostavbu diaľnic a ich zďaleka nie všade dobrý stav mohli zásadne zlepšiť.

zdroj: UNAS