Bez zastavovania na štátnych hraniciach

Medzinárodní EETS poskytovatelia vyberajú mýto od dopravcov naprieč viacerými krajinami, pričom na trhu sa tým podľa očakávaní zabezpečí efektívnejšie konkurenčné prostredie, lacnejšie služby, na ktorých šetrí štát a získava dopravca. Výhodou služby EETS je to, že nie je nutné zastavovať sa na štátnych hraniciach, zapínať a vypínať palubné jednotky, ale ich funkcionalita bude vo všetkých európskych krajinách, v ktorých poskytovateľ pôsobí.

V súčasnosti sa akreditačného procesu zúčastňujú štyria etablovaní poskytovatelia, ktorí majú bohaté skúsenosti v rámci európskeho systému mýta. "Provideri prišli pripravení aj preto, že sme jedna z posledných krajín, čo zavádza EETS. Na druhej strane, sme ako prví na svete, ktorí testovanie nerobia rádovo v rokoch, ale v týždňoch," uviedol podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku IT a spoplatnenia NDS Jaroslav Ivanco.

Spoločnosť Telepass skončila fázu akceptácie komplexných skúšok procesov a ide do fázy pilotnej prevádzky. Toll4Europe a Eurowag postupujú do fázy individuálnych skúšok a ITIS má testovanie už ukončené. Podstatnou informáciou však je, že všetci poskytovatelia dostanú pokyn na poskytovanie služby EETS naraz v jeden termín.

"Je to preto, aby mali všetci férovú šancu a v prípade potreby zmeny obchodných a procesných požiadaviek mohli reagovať pre všetkých rovnako. Aby nikto nebol znevýhodnený, prípadne neoprávnene zvýhodnený a dostatočne mohli saturovať trh počtom OBE," uistil Ivanco dopravcov počas dopravnej konferencie Cestná doprava 2023.

Zdroj: mytobezhranic.sk