"Úspešnosť pri podpisovaní zmlúv diaľničných projektoch je dôkazom odbornosti projektových manažérov, ktorí sa už niekoľko rokov venujú dopravnej problematike v oblasti eurofondov. Preto sa nebojím povedať, že vyčerpáme všetky prostriedky, ktoré nám boli pridelené a aj tie, ktoré nám budú prípadne realokované,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek. V súčasnosti má OPII podpísané zmluvy o poskytnutí NFP s prijímateľmi v hodnote 2,6 miliardy eur, čo je viac ako 55 % všetkých prostriedkov, ktoré máme vyčerpať do roku 2023.

Ďalšia správa pre diaľničné projekty prišla uplynulý týždeň z Bruselu. Európska komisia dala definitívne zelenú ďalším dvom dôležitým  projektom: D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala a D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec. Operačný program Integrovaná infraštruktúra tak dosiahol schválenie už polovice veľkých projektov nad 75 miliónov eur z plánovaných 14. Schválenie veľkého projektu Európskou komisiou znamená konečné odsúhlasenie a potvrdenie, že projekt bude preplatený z fondov EÚ.

Schválené veľké projekty z OPII 2014 – 2020:

  • Modernizácia električkových tratí v Košiciach, 2. etapa – 1. čas;
  • D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno, 2. fáza;
  • D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, 2. fáza;
  • D3 Svrčinovec – Skalité, 2. fáza;
  • Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť  (elektrické jednotky);
  • D3 Čadca Bukov – Svrčinovec;
  • D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, 2. fáza.

Zdroj: Min. Dopravy 

Foto-Video: Skanska,NDS