Ministerstvo a NDS nerešpektujú nedávny prísľub dopravcom

Sieť vymedzených úsekov ciest dopĺňajú tiež tri úseky ukončeného projektu D4/R7 pri Bratislave medzi Jarovcami a Račou na diaľnici D4. Po rokovaniach z Ministrom dopravy SR bolo uvedeným organizáciám prisľúbené, že ďalšie úseky a ani obchvat Bratislavy sa nebudú spoplatňovať. UNAS a ASZAA24 vyzývajú Ministerstvo dopravy SR a Národnú diaľničnú spoločnosť, aby si znova sadli k rokovaciemu stolu a zastavili porušenie pôvodnej dohody danej dopravcom a motoristom a prehodnotili svoje návrhy na spoplatnenie úsekov. Toto riešenie totiž priinesie zvýšenie nákladov pre regionálnych dopravcov. 

Rozšírenie mýta v konečnom dôsledku zaplatí každý občan Slovenska

Pre UNAS a ASZAA24 je nepochopiteľné, že motoristi platia mýto od roku 2010 a aj po 11 rokoch väčšia časť financií stále ide do súkromnej spoločnosti na Cypre. Vybrané financie sa nevracajú späť do cestnej infraštruktúry a je hanbou že si aj tato vláda dá dobrovoľne rozkrádať finácie pri uzatváraní neefektných a nevýhodných zmlúv pre štát. UNAS a ASZAA24 vyzývajú Predsedu vlády SR a Poslancov NR SR,  aby sa konečne zamysleli nad touto vecou ohľadom mýta, spoplatnenia úsekov a konečne prerokovali problémy s dopravcami.

"Žiadame Vládu SR, aby prestala vytvárať podmienky pre korupčné prostredie v prospech spoločnosti Skyttol a.s., ktorá prevádzkuje Mýto. Žiadame o okamžité zrušenie časti zmlúv, a vyvodenie zodpovednosť politikov. Motoristi a tým aj verejnosť takto neustále strácajú veľa financií." predseda UNAS Stano Skala.