Hlavným zmyslom prahov je zníženie rýchlosti vozidiel v prípade, že to situácia vyžaduje. 

Neviem, či ste si niekedy uvedomili, aký nebezpečný je pohyb cestárov na ceste. Vykonávanie činnosti, či už práce na ceste, alebo regulovanie premávky vyžaduje vždy maximálnu disciplínu a obozretnosť. A na diaľnici to nie je žiadna výnimka. Na jednej strane sú diaľnice najbezpečnejšie a najrýchlejšie, ale pri vzniku nehody môžu byť najtragickejšie. Doba sa mení a menia sa aj stroje a rôzne pomôcky. NDS nechce zaostávať za západným svetom, a preto pre tento rok pripravili pre motoristov novinku. Ide o prahy, ktoré upozornia na blížiacu sa prekážku, by mali chrániť predovšetkým obslužný personál a majetok, teda dopravné prostriedky a ďalšiu infraštruktúru NDS.    

„Riziko stretov so zamestnancami a technikou je pri dnešnej intenzite dopravy na diaľniciach stále vysoké. Štandardné bezpečnostné prvky, ktoré vodiči vnímajú len zrakom, motoristi občas prehliadnu. Ročne zaznamenávame niekoľko dopravných nehôd, kedy ani výstražné znamenia nezabránia zrážke s technikou. NDS preto zavedie do systému ochranných prvkov priečne bezpečnostné prahy, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť motoristov, zamestnancov NDS a znížiť ohrozenie ich zdravia,“ vysvetlil prevádzkový riaditeľ NDS Branislav Sidor. 

Zvýšenie bezpečnosti

Výstražné prahy majú dĺžku dva metre, hrúbku 2,5 cm a sú žltej reflexnej farby. Uložiť sa môžu kdekoľvek na vozovku a po mimoriadnej udalosti  sa zasa odstránia. Ich účinok je podobný spomaľovaciemu prahu, resp. retardéru.

Novinka na našich cestách

Povinne sa mobilné výstražné prahy používajú napríklad v Holandsku, vodiči sa s nimi môžu stretnúť aj v Rakúsku, Nemecku, Česku či Švajčiarsku. Nešťastných udalostí pribúda so zvyšujúcou frekvenciou dopravy. Je preto nutnosť chrániť tých zraniteľnejších. Aj na nich totiž niekto doma čaká.