Nový úsek pomôže osobnej i nákladnej doprave  bude plynulejšia a bezpečnejšia. Nákladnej doprave pomôže nová R2-ka aj z ekonomického hľadiska. Kamióny budú môcť ísť oproti jazde na terajšej ceste 1.triedy plynulou rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu, čo sa odrazí na zrýchlení dopravy. Nákladným dopravcom ušetrí aj spotrebu pohonných látok.

R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce v číslach

Celková dĺžka: 13,5 kilometra
Počet objektov stavby: 148
Zmluvná cena: 127 705 627,71 eura
Počet mostných objektov: 11
Dĺžka mostov: 1,6 km
Počet protihlukových stien: 6
Celková dĺžka protihlukových stien: 3,9 km

Trasa rýchlostnej cesty R2 je vedená údolím Krivánskeho potoka, v súbehu so železničnou traťou a cestou I/16, pričom obchádza samotnú obec Mýtna z juhozápadu. Rýchlostná cesta je vedená ponad oba dopravné koridory, následne trasa vchádza do katastra obce Divín. Trasa pokračuje v úzkom páse na úpätí pahorkov Divínskeho hája, kde je jediné miesto s akceptovateľným dopadom na životné prostredie, dôsledkom čoho vznikla potreba na vybudovanie objektov vhodných pre migráciu zveri. Po opustení Divínskeho hája pokračuje trasa severovýchodne od obce Podrečany v súbehu s cestou I/16 až do konca úseku, kde sa pri Tomášovciach napojí na jestvujúcu cestu I/16.

zdroj: NDS