Od 19. júla 2020 je otvorený nový, takmer 30 km dlhý úsek rýchlostnej cesty R7 medzi Holicami a Bratislavou. Ide o úsek Holice-Ketelec obsahujúci tri križovatky a takmer 22 mostov, ktorý by mal výrazným spôsobom znížiť objem tranzitnej dopravy na ťahu Šamorín – Rovinka a zároveň znížiť čas dojazdu do Bratislavy. Ketelec bude po kompletnej dostavbe tvoriť križovatku medzi rýchlostnou cestou R7 a nultým obchvatom na diaľnici D4. Momentálne je vodičom k dispozícii zatiaľ len krátky úsek diaľnice D4 z Keteleca po cestu I. triedy I/63. Kým sa tak nedokončí celá diaľnica D4, vodiči sa z novootvoreného úseku R7 napoja len na krátky úsek D4 a skončia na ceste I. triedy, na ktorú budú smerovať aj autá jazdiace po doterajšej ceste zo smeru od Rovinky.

Opäť s meškaním

„Tento úsek odovzdávame s miernym meškaním, ale nie s takým, aby to ovplyvnilo očakávanie motoristickej verejnosti,“ uviedol zástupca koncesionára Tomáš Bežila. Predchádzajúci minister dopravy Árpád Érsek pôvodne tvrdil, že rýchlostnú cestu R7 štát otvorí na začiatku apríla 2020, pandémia koronavírusu však jej otvorenie pozdržala. Rýchlostná cesta R7 a diaľnica D4 sú súčasťou projektu D4/R7 financovaného ako PPP projekt (financovanie súkromným kapitálom).

Ďalším otvoreným úsekom by mala byť podľa koncesionára ďalšia časť diaľnice D4, konkrétne úsek Rovinka – Podunajské Biskupice. Otvorená by mala byť v septembri 2020.