Javí sa nám ako nepredstaviteľné, aby k tak rozsiahlemu a závažnému porušovaniu zákona, ktoré sa deje na očiach desaťtisícov občanov, mohlo dochádzať bez kolaborácie a tichého súhlasu príslušných štátnych orgánov. Nemôžeme sa zbaviť pocitu frustrácie, že k niečomu podobnému by nemohlo dôjsť ani v Číne. - OZ Triblavina

OZ Triblavina dnes podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Dôvodom je podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 Trestného zákona, trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa § 300 Trestného zákona a trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 trestného zákona. 

Verejnosť sa o nelegálnej skládke v Ivanke pri Dunaji dozvedela prvýkrát v januári 2017.
Vtedy prišla na skládku prvá policajná kontrola - https://www1.pluska.sk/gal/regiony/zapadne-slovensko/foto-video-ksefty-odpadom-policajny-zasah-kamionisti-vysluchu/12

Prešli 2 roky, verejnosť počula o ďalšej razii týkajúcej sa obchodu s odpadom, zadržali a pustili Michala Grebečiho spájaného so skládkou. Medzitým bola skládka zlegalizovaná, následne všetky súhlasy a povolenia na legalizáciu boli zrušené, úradníčka, ktorá to povolila, bola zadržaná za úplatok, hovorilo sa aj o podozreniach z uskladnenia kontaminovanej zeminy z environmentálnej záťaže výstavby autobusovej stanice Mlynské Nivy a z bývalej Apollky. Skládka rástla ďalej, či už povolenie mala, alebo nie. Dnes má 15 m výšku, žiadne povolenie a rozkladá sa na ploche 13 hektárov, čo je 26 futbalových ihrísk.

Medzitým sa materiál zo skládky v objeme stoviek nákladných áut za deň vozí na diaľnicu. Ďalšia razia, druhý krát zadržaný a pustený Michal Grebeči. A vývoz odpadu stále pokračuje, ako by sa nechumelilo. Polícia nekoná, spoločnosti pracujúce pre španielskeho koncesionára naďalej nezákonne vyvážajú materiál z nepovolenej skládky odpadu do telesa diaľnice, bez akéhokoľvek povolenia od príslušných štátnych orgánov, bez postihu, bez policajnej kontroly, bez dôsledkov. Tento stav necháva chladných aj ministra dopravy a výstavby SR a ministra životného prostredia SR aj príslušných policajných funkcionárov. Nik kompetentný v štáte nie je schopný zastaviť túto nezákonnú činnosť.

Rovnako sa ťaží národné bohatstvo bez povolenia – nevyhradený nerast štrk. Už aj v Ivanke pri Dunaji, Moste, Tomášove, Dunajskej Lužnej, čiže aj na Žitnom ostrove, kde sú nové ťažby po hladinu podzemnej vody zákonom zakázané. Španielsky koncesionár tu ťaží štrkopiesky na mnohých štrkových jamách bez vyňatia ornej pôdy z pôdneho fondu, bez stavebného povolenia, bez banského povolenia, v rozpore s územným plánom bratislavského samosprávneho kraja a načierno, iba preto, aby ušetril svoje náklady na výstavbu.

Na skládke v Ivanke pri Bratislave je uložený odpad aj pod hladinou spodnej vody a je prekrytý zeminou tak, aby ho nebolo vidieť. Podľa hydrogeologického prieskumu však podzemná voda spod nelegálnej skládky odpadu prúdi priamo smerom do vykopaných ťažobných jám štrkopiesku a tým ohrozuje kontamináciou celé územie až k Malému Dunaju. Napriek tomu, že tieto skutočnosti boli viac krát medializované, nikto z kompetentných na ne nereaguje. BSK má v územnom pláne zákaz vytvárať takéto ťažobné jamy a taktiež nijako nereaguje na túto protizákonnú činnosť. Na zásadné otázky nikto neodpovedá.

Je odpad kontaminovaný? Rozpadne sa diaľnica postavená z odpadu rovnako, ako diaľnica pri Ostrave? Znečistia sa podzemné vody Žitného ostrova?

A čo na to kompetentní?

Kde je Juraj Droba? 
Na vlastný marketing si vyhradil z rozpočtu 960 000 €, ale aktivisti sa skladajú na právnikov a hľadajú financie na prieskumy kontaminovaného materiálu? Čo robí minister životného prostredia, ktorému pred očami vozia materiál pochybného pôvodu a stavajú z neho diaľnicu na Žitnom ostrove?

Ako spáva minister dopravy?
Dostáva informácie o nekvalitnom materiáli a potrebe falšovania zhutňovacích skúšok?

Kde je ministerka poľnohospodárstva?
Mizne jej orná pôda pred očami väčšou rýchlosťou, ako lesy v Nízkych Tatrách?

zdroj a autor: Ing. Milan Grožaj
predseda OZ Triblavina