Cena pri doprave nie je všetko
 

Pri objednávaní akejkoľvek dopravy je rozhodujúcim faktorom zväčša cena. Je však nevhodné vyberať dopravcu len na základe najnižšej sadzby za kilometer. Preprava tovaru totiž zahŕňa aj viaceré dodatkové služby, ktoré najlacnejší prepravca nemusí ponúkať. Medzi ne patria najmä poistenie tovaru, mnohé administratívne výkony či špedícia. Práve špedícia objednávateľovi dopravy výrazným spôsobom uľahčí celý proces prepravy, keďže prepravca na seba prevezme celú zodpovednosť za komunikáciu s cieľovým skladom. Aj preto je vhodné rozhodnúť sa pre takého poskytovateľa dopravy, ktorý okrem áut disponuje aj s profesionálnym tímom ľudí ovládajúcich svetové jazyky, legislatívne podmienky v jednotlivých krajinách a má patričné vzdelanie a skúsenosti v doprave a logistike.

podla coho vyberat kamionovu dopravu

Medzinárodná doprava si vyžaduje dodržovanie termínov

Najmä medzinárodná doprava je citlivá na ďalšie kritérium, ktoré je potrebné zohľadniť pri výbere dopravcu. Ním je garantovaný tranzitný čas. Odberatelia zo zahraničia si veľmi často potrpia na doručenie zásielky na termín a v prípade veľkého zdržania by zásielku v niektorých prípadoch nemuseli vôbec prijať. Aj preto sa pri výbere dopravcu orientujte aj podľa času, za ktorý je schopný daný tovar prepraviť.Garancia bezpečnej prepravy tovarov

Jedným z cieľov logistiky je prepraviť tovar z miesta na miesto bez znehodnotenia jeho kvality. Prepravca by preto mal svojmu klientovi garantovať bezpečný transport a v prípade možných problémov vzniknutých pri doprave ponúknuť náležitú kompenzáciu. O nej je nutné dohodnúť sa priamo v zmluve tak, aby ste boli už vopred chránený.