Hlavný problém sú diaľnice

Dopravný expert Roman Budský tvrdí, že jednou z najväčších slabín českej cestnej infraštruktúry je nedostavaná sieť, jej kapacita a nedostatok telematických zariadení. „Vezmite si, koľko nám chýba informačných tabúľ, ktoré by vodičom dali vedieť o dopravných komplikáciách, ako sa im vyhnúť alternatívnou trasou a o podobných veciach,“. Nedostatky vidí aj Ondřej Stöhr, konateľ najväčšieho českého silo cisternového dopravcu Conti-RSC. „Je paradoxom, že taká významná tranzitná krajina nemá priame diaľničné spojenie so všetkými susednými štátmi. Z pohľadu dopravcov to znamená nižšiu efektivitu, zložitejšie plánovanie trás i vyššie náklady,“ Asociácia pre rozvoj infraštruktúry (ARI) zistila, že Česká republika investuje najmenej do rozvoja cestnej infraštruktúry spomedzi všetkých krajín V4. Kým v Česku za posledných 10 rokov pribudlo len 142 km diaľnic. V Poľsku za posledných 10 rokov postavili 2777km ciest, z toho 845 km diaľnic, v Maďarsku sa diaľnična siet rozrástla o viac ako 1000 km.

Česko je pre šoférov kamiónov utrpenie

Okrem nedostavanej siete a malej kapacity je problém aj nedostatočná vybavenosť, ako napríklad odpočívadlá pre kamióny. Podľa združenia dopravcov Česmad chýba 1500 až 2000 odpočívadiel, ktoré sú nevyhnutné pre povinné prestávky šoférov. Nie len to ale aj kvalita povrchu ciest.

Prečo patria České cesty medzi najnebezpečnejšie? Podľa prieskumu spoločnosti SNAP, kde porovnala priemerný počet smrteľných nehôd s účasťou nákladných vozidiel s dĺžkou silničnej siete. Najhoršie je na tom Bulharsko s priemerom 3,7 obete na desať tisíc kilometrov. Nasleduje Poľsko 1,85 a Česko 1,62 obete. A čo sa nákladných vozidiel na 3,5 tony týka 40% nehôd je na tzv. vidieckych oblastiach, z čoho vyplýva ze sa musí zlepšiť aj infraštruktúra aj mimo diaľnic.

foto: depositphotos.com