Výšku mýta určia jednotlivé vlády. Bude musieť zodpovedať sociálnej situácii v krajine... Ale bude to štatisticky, alebo reálne?

Diaľničné známky pre osobné autá v EÚ nahradí elektronické mýto. Potvrdil to podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič po rokovaní Rady solidarity a rozvoja. "Od zmeny v roku 2027 možno očakávať, že systémy dnes založené na diaľničných známkach sa zmenia na systémy, ktoré budú fungovať pravdepodobne na modernejších satelitných navigačných technológiách. Budú stanovovať výšku poplatku za použitie infraštruktúry, na základe skutočne absolvovanej vzdialenosti na tejto infraštruktúre".

Nové digitálne systémy by mali umožniť zvýhodniť tie automobily, ktoré budú menej znečisťovať životné prostredie. "Chceme navrhnúť, aby napríklad bezemisné autá (na elektrický alebo vodíkový pohon) mohli dostať až 75 % zľavu, ak budú používať (diaľničnú) infraštruktúru a mali by povinnosť platiť mýto"

"Navrhujeme systém, ktorý by mal oveľa presnejšie odzrkadliť princíp, že ten, kto používa infraštruktúru, by mal za ňu aj spravodlivejšie platiť, teda ten, kto viac znečisťuje životné prostredie, mal by prispievať viac do spoločnej pokladnice," uviedol. 

Z tohto dôvodu sa podľa Šefčoviča navrhuje aj to, aby sa postupne do roku 2027 zmenili mýtne systémy tak, aby oveľa presnejšie odrážali to, ako sa infraštruktúra používa. "Z časového systému by sme prešli na to, koľko vzdialenosti jednotlivé automobily absolvujú". 

Výšku mýta si podľa neho určia jednotlivé vlády, čo musí, samozrejme, zodpovedať sociálnej situácii v jednotlivých členských krajinách. "Zavedenie mýta má tiež prinútiť používateľov automobilov, aby do prevádzky prichádzali moderné dopravné prostriedky, ktoré spôsobujú výrazne nižšie znečistenie ovzdušia," dodal eurokomisár.

Môj záver

si o tom myslím? Vzdialenostné hľadisko nie je až taký zlý nápad. Načo mi je ročná diaľničná známka, keď cestujem na jeden víkend do rodného kraja a dokopy použijem 700 kilometrov diaľnic, lebo viac ich tým smerom jednoducho nie je? 10 dňová známka za 10€ z dlhodobého hľadiska nemá, a tak isto ani mesačná. Len predpokladám, že to nastavia nenažrane, a len na životné pomery oblastí s lepšími príjmami. 
Mám ale obavu, že tvrdenie "Zavedenie mýta má tiež prinútiť používateľov automobilov, aby do prevádzky prichádzali moderné dopravné prostriedky, ktoré spôsobujú výrazne nižšie znečistenie ovzdušia,"  si vzhľadom na životnú úroveň a priemerný vek vozového parku na Slovensku  odporuje s tvrdením „Výšku mýta si  určia jednotlivé vlády. Bude musieť zodpovedať sociálnej situácii v krajine“. Prečo do toho nezohľadnia napríklad aj hustotu diaľnic a iné dôležité kritéria? Z celého tohto návrhu mám skôr dojem, že pletú ďalší bič na obyčajných ľudí ...
 
Jedná sa približne o horizont 10 rokov. Neviem si veľmi predstaviť, ktoré diaľničné úseky budú dovtedy postavené, a o ktorých budeme ešte stále snívať. Ďalšia vec, prečo tak tlačili na elektronické diaľničné známky, kde systém stál nemalé peniaze? Bude z neho vôbec nejaký osoh? Nechajme sa prekvapiť.... Mám pocit, že to je len jeden veľký začarovaný kruh, z ktorého nič dobré nevzíde. Osobne by som volil upravený systém s diaľničnými známkami na konkrétne obdobia za alikvotnú čiastku. 

Čo si o tom myslím? Vzdialenostné hľadisko nie je zlý nápad. Načo mi je ročná diaľničná známka, keď cestujem na jeden víkend do rodného kraja a dokopy použijem 700 kilometrov diaľnic, lebo viac ich tým smerom jednoducho nie je? 10-dňová známka za 10 € z dlhodobého hľadiska nemá význam (jedine pre turistov) a tiež ani mesačná. Žiaľ, obávam sa, že to nastavia nenažrane, aj nad životné pomery oblastí s lepšími príjmami.

Moj záver vychádza z tvrdenia, že "Zavedenie mýta má prinútiť používateľov automobilov, aby do prevádzky prichádzali moderné dopravné prostriedky, ktoré spôsobujú výrazne nižšie znečistenie ovzdušia" a vzhľadom na životnú úroveň a priemerný vek vozového parku na Slovensku odporuje s tvrdením „výšku mýta si určia jednotlivé vlády, bude musieť zodpovedať sociálnej situácii v krajine“. Prečo do toho nezohľadnia napríklad hustotu diaľnic a iné dôležité kritéria? Z celého návrhu mám skôr dojem, že pletú ďalší bič na obyčajných ľudí...
 
Ide o horizont 10 rokov. Neviem si predstaviť, ktoré diaľničné úseky budú dovtedy postavené, a o ktorých budeme stále snívať. Ďalšia vec, prečo tak tlačili na elektronické diaľničné známky, keď systém stál nemalé peniaze? Bude z neho vôbec nejaký osoh? Nechajme sa prekvapiť... Je to jeden veľký začarovaný kruh, z ktorého nič dobré nevzíde. A ak áno, tak budem príjemne prekvapený. Osobne by som volil upravený systém s diaľničnými známkami na konkrétne obdobia za alikvotnú čiastku.

Zdroj: Teraz