Nemecké mýto pre osobné vozidlá príde definitívne. Najskôr v roku 2019. Agentúra DPA priniesla najdôležitejšie fakty. Pre domácich vodičov bude spoplatnená sieť takmer 13 000 kilometrov diaľnic a 39 000 kilometrov ciest 1. triedy. Cudzinci budú platiť výlučne za diaľnice.

Pokiaľ motorista nezaplatí mýto, zaplatí pokutu, ktorú budú vymáhať aj od zahraničných vodičov.

Všetci nemeckí motoristi budú platiť ročné mýto, ktoré sa bude sťahovať priamo z bankových účtov. Výška úhrady sa určí podľa zdvihového objemu a emisnej normy motora, v priemere pôjde o 67 eur, maximálne však o 130 eur. V zásade platí, že mýto pre benzínové vozidlá bude nižšie než pre dieselové. 

Zahraniční vodiči budú môcť okrem ročného mýta zaplatiť aj dve krátkodobé sadzby, ktoré sú odstupňované podľa zdvihového objemu a emisnej normy. Desaťdňové mýto bude stáť 2,50 eura, 4 eurá, 8 eur, 14 eur, 20 eur alebo 25 eur. Dvojmesačné mýto bude stáť 7 eur, 11 eur, 18 eur, 30 eur, 40 eur alebo 50 eur (vzhľadom na diaľničnú sieť v porovnaní s tou našou je táto suma zanedbateľná pre máloobjemové a nízkoemisné autá).

Domáci motoristi na rozdiel od cudzincov dostanú úplnú kompenzáciu vo forme zníženej dane z motorového vozidla. V prípade vozidiel s emisnou normou Euro 6 bude daň nižšia než ročné mýto. Takže svojich občanov ochránili, cudzinci majú smolu. Mýto budú platiť aj majitelia obytných vozidiel, motocyklov, elektromobilov. Vozidlá zdravotne postihnutých osôb a sanitky sú od mýta oslobodené, rovnako ako u nás. Či bude potrebné vozidlo ZŤP registrovať v systéme neuviedli, ale predpokladám, že áno. 

Úhrada mýta sa bude kontrolovať podľa evidenčného čísla, kontroly budú náhodné prostredníctvom elektronického systému. Získané údaje sa budú zbierať výlučne za účelom kontroly a následne ich budú vymazávať. Pokiaľ motorista nezaplatí mýto, musí počítať s pokutou. Výška zatiaľ nebola stanovená. Pokuty sa budú vymáhať aj od zahraničných vodičov.

Nemci, ktorí vedia preukázať, že v priebehu roka ani raz nepoužili spoplatnenú komunikáciu, môžu požiadať o vrátenie mýta. Jedným z takýchto dôkazov môže byť aj kniha jázd. Celkom pekne vidno, že keď sa chce, tak sa dá vymyslieť aj racionálne riešenie odpustenia poplatkov, a nielen nezmyselne ťahať stále viac a viac peňazí z vreciek občanov.

Zdroj: TASR