Je pravda, že ak slovenský dopravca skolabuje, jeho prácu môže prevziať poliak, rumun, ukrajinec.
Hypoteticky to možné je. Aj zahraničné autá môžu vykonávať na našom území len kabotážnu prepravu. 3x a potom musí auto preč. A musí ho nahradiť iné. Teda aspoň by malo. Teoreticky tu doprava neskolabuje. Alebo?

Ak dvaja robia to isté...

V jednoduchej tabuľke budem porovnávať čo má štát zo slovenského dopravcu a čo má z toho zahraničného, ktorý by tu alternatívne vykonával prácu. Pre výpočet je použitých 264 pracovných dní v roku a 700 km denný nájazd kamiónu. Teda odjazdených 184 800 km a spotreba 30l/100 km. To znamená natankovaných 55 440 l nafty na slovenských čerpačkách.

Slovenský dopravca

Zahraničný dopravca

Cestná daň

Cca 2800 euro/rok

0 euro
zahraničný dopravca neplatí cestnú daň na Slovensku

Mýto

35 112 euro/rok

35 112 euro/rok

Spotrebná daň z nafty

20 401 euro/rok

0 euro
zahraničný dopravca nemusí tankovať na Slovensku

Ročné odvody za vodiča

7716 euro/rok

0 euro

Pneumatiky sada

Cca 4000 euro/rok

0 euro

Servisné prehliadky

5000 euro/rok

0 euro

Spolu výdavky

75 029 euro/rok

35 112 euro

Ak vezmeme do úvahy, že po cestách sa denne preženie cca 25 000 slovenských nákladných áut tak len výpadok v spotrebnej dani z nafty sa ročne pohybuje vo výške viac ako pol miliardy euro!

Ďalších 70 miliónov je chýbajúca cestná daň
O 193 miliónov menej pritečie za odvody za vodičov
O 100 miliónov menej zarobia pneuservisy
o 125 miliónov sa menej sa odservisuje. 

Potrebujeme ročne 988 000 000 euro? 

Miliarda sem, miliarda tam. Dopravný výkon rovnaký, ale je rozdiel, či to robí slovenský dopravca, alebo ten zahraničný. Do výpočtu nie sú započítané súvisiace odvetvia a profesie. Dispečingy, obslužný personál, personál servisov a ďalšie, a ďalšie. Do výpočtu nie sú zahrnuté ďalšie náklady a dane dopravcu. Jedná sa len o jednoduché porovnanie výpadkov prijmu pre štát, ak tovar privezie Slovenský, alebo zahraničný kamión.

Dva roky koronavírusu Ministerstvo dopravy na čele s Andrejom Doležalom ignoruje výzvy a naliehania dopravcov so združenia UNAS. Doprava sa nedočkala zatiaľ žiadnej podpory. Naproti tomu gastro sektor (aj jeho šéfa - Boris Kollár) dostáva momentálne 5-tu vlnu pomoci. Bez ohľadu na fakt, že tento gastrosektor bez zásobovania dopravou, neprežije rovnako. 

Nakoľko rokovania zlyhávajú, dopravcovia nebudú mať inú možnosť ako poukázať na nečinnosť MDVaRR žiadnou inou formou, ako ostrým štrajkom. Pretože dopravcom už ide, len o holé prežitie.

7x30=210 l nafty za deň
264 pracovných dní = 55 440 litrov nafty
264 pracovných dní 700 km x 0,19 euro/km = 35 112 euro mýto