V  prípade súkromných osôb sú tieto služby refundované v plnej výške, vrátane DPH

V prípade podnikateľských subjektov, bez DPH. Môže sa stať, že vám bude refundovaná, len časť sumy. napríklad vám asistenčná služba nevie zabezpečiť náhradné auto. Vy si ho zabezpečíte po vlastnej línii. Ale asistenčná služba vám uhradí len čiastku, za ktorú by ona sama, auto prenajala u svojho partnera. Teda ak ste si vy zabezpečil auto vo vyššej cenne, refundovaná vám bude len čiastka, za ktorú si vie zabezpečiť asistencia.

Rovnako sa môže stať, že si ubytovanie zabezpečíte vy sami, a možno pre celú osádku, ale asistencia má vo svojich podmienkach, že hradí iba určitú sumu, alebo len pre vodiča. Rovnako vám bude refundovaná len pomerná časť.

Naozaj je dobré, ak ovládate podmienky asistencie a radšej sa spýtajte priamo operátora, ak si niečím nie ste istý, aby ste sa vyhli prípadnému sklamaniu. Čo sa týka doby, kedy vám bude refundácia poskytnutá, aj tá je rôzna. Niekedy je to rýchle a trvá to pár dní, až týždňov a niekedy zas niekoľko mesiacov.

Je naozaj dobré ak máte so sebou v aute vytlačené podmienky svojich asistenčných služieb.  Poprípade si ich viete pozrieť online u svojho poskytovateľa.  Tak ako som písal v úvode série, je rozdiel ak využívate asistenciu značky, asistenciu poisťovne z PZP a asistenciu poisťovne z havarijného poistenia.