Kde vidia dopravcovia problém?

Kameň úrazu je paralelné platenie mýta a zároveň platenie dane z motorových vozidiel. Vláda pritom avizuje ďalšie zvyšovanie daní, ktoré zníži konkurencieschopnosť slovenských dopravcov a čo viac, tieto opatrenia zasiahnu aj peňaženky občanov, zvýšením cien za prepravu tovaru. Zároveň sa znížia mzdy u zamestnávateľov, ktorí využívajú služby autodopravcov. Najväčším problémom je fakt, že na Slovensku máme oproti niektorým členským štátom EU skoro polovičné sadzby z dane motorových vozidiel, paralelne s uplatňovaním mýta. 

Aké riešenie navrhujú dopravcovia ?

Dopravcovia už v minulosti žiadali o úľavy na dani a poplatkoch, ktoré sú v porovnaní s okolitými štátmi vysoké, no riešenia sa nedočkali. Pri drvivej väčšine návrhov sa dočkali len jednoduchej odpovede od pracovníkov MD SR – t. j. ako sa to nedá. Autodopravcovia dokonca upozornili na to, že tí podnikatelia, ktorí využívajú cesty spoplatnené mýtom, menej využívajú regionálne cesty. Na margo toho navrhli férovú a spravodlivú ponuku a to zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel na úroveň sadzieb v Poľsku, respektíve zachovanie súčasných sadzieb s kompenzáciou už zaplateného mýta. UNAS vyzýva rezort dopravy a očakáva iniciatívu s návrhom na zlepšenie podnikateľského prostredia dopravcov. Ak by sa tak nestalo a situácia bude kritická dopravcovia upozorňujú aj na možným protestným zhromaždeniam.