Podľa politikov a ekologických aktivistov stojí Európa na prahu novej, bezemisnej éry. Vstupnou bránou k nej má byť rok 2035, kedy by sa mali úplne prestať predávať motory priamo produkujúce emisie. Ako to celé dopadne, zatiaľ nikto netuší, pretože po veľkej vlne nevôle a odborných argumentov sa zodpovední začali škrabať po hlavách a začínajú robiť ústupky. Samotní automobiloví producenti však hovoria, že nestojíme na prahu novej éry, ale kolapsu európskeho priemyslu. A ak s tým nezačnú politici niečo robiť, európsky automobilový priemysel skončí veľmi zle.

Chaos v Európe

Ústrednou témou dneška je aktuálna podoba pripravovanej emisnej normy Euro 7. Jej odborný výklad a nastavenie je podľa mnohých odborníkov súhrnom nefunkčných a neprehľadných pravidiel, ktoré nie je reálne dosiahnuť. Ešte ďalej zašiel šéf talianskeho Iveca, Gerrit Marx, ktorý označil aktuálnu podobu Euro 7 za odraz politickej neschopnosti súčasného politického systému v EÚ. Medzi požiadavkami normy Euro 7 pre ťažké úžitkové automobily totiž panuje rovnaký chaos, ako pri osobných a ľahkých úžitkových autách.

Členské krajiny EÚ a Európsky parlament musia tento rok prerokovať a definovať záväzné pravidlá normy Euro 7, ktorá má pre osobné a ľahké úžitkové autá začať platiť od polovice roka 2025 a pre ťažké nákladné autá a autobusy od roku 2027. Európska komisia pritom nepoľavuje a pre nákladné autá a autobusy navrhuje pripravované pravidlá ešte sprísniť. Podľa Gerrita Marxa je súčasný návrh Euro 7 nezmyselný a technicky neuskutočniteľný. A dodáva, že je len odrazom nefunkčnosti politického systému európskeho bloku. Aj samotné vedenie EÚ podľa neho neraz produkuje nariadenia, ktoré si navzájom odporujú.

Kritizuje však aj nútený prechod na elektromobilitu v oblasti nákladnej automobilovej dopravy. „Toto batériové šialenstvo nás nedovedie k nášmu cieľu,“ hovorí Marx a myslí tým aj na zníženie ekologického zaťaženia životného prostredia. Podľa neho sú elektrické ťahače momentálne príliš ťažké, nie je ich kde nabíjať, plytvajú časom a majú píliš malé užitočné zaťaženie. A to je problém, pretože malé úžitočné zaťaženie automaticky znamená väčší počet jazdných súprav na cestách. „Hovorí sa o megawattových nabíjačkách, ale tie predsa ešte neexistujú. Ak by sa zriadili, hrozilo by, že zhasnú svetlá u vašich susedov. Pri nabíjačkách s výkonmi 175 – 375 kW navyše trvá nabitie nákladného auta viac ako tri hodiny, čo je pre špeditérov pod časovým tlakom neúnosné,“ uzatvára šéf Iveca.

zdroj: Reuters, Euractiv, Brussels Morning