„Zavedením mýtneho systému vodiči nákladných vozidiel, najmä tranzitujúcich, v snahe vyhnúť sa spoplatneným úsekom využívajú cesty nižšej kategórie. Cesty II. a III. triedy však neboli na takúto dopravnú intenzitu a záťaž dimenzované ani stavané. Tento stav prináša so sebou rad negatívnych vplyvov na život obyvateľov kraja, bývajúcich v blízkosti týchto ciest, ako aj vo zvýšenej miere poškodzovanie týchto ciest,“ píše sa v materiáli, ktorý krajským poslancom predkladá trnavský župan Jozef Viskupič.

Sme proti, kričia dopravcovia

Na požiadavku spoplatniť cesty II. a III. triedy mýtom okamžite reguje združenie dopravcov ČESMAD, ktoré varuje pred zhoršením ekonomickej situácie pri klasických dopravcoch, ale aj drobných živnostníkoch a menších regionálnych firmách. Tieto cesty majú dĺžku takmer 14 000 km a ak sa k tomu pripočíta 3200 km už dnes spoplatnených ciest I. triedy, podľa ČESMAD-u by to znamenalo spoplatnenie prakticky všetkých ciest na Slovensku (v prípade, že by sa spoplatnenie ciest II. a III. triedy týkalo celého Slovenska). Na druhej strane sú záujmy krajov, ktoré by tak mohli údajne získať peniaze potrebné na údržbu týchto komunikácií.

zdroj: SITA