Najprv je nutný dialóg, a na ten jedna strana nestačí

Preto vyzývajú Ministerstvo dopravy SR, aby začalo riešiť problémy dopravcov. A to sa dá jedine tak, že si spoločne sadnú za rokovací stôl. Zatiaľ v UNAS vnímajú situáciu tak, že po ich nátlaku na vyhlásenie nového tendra na Mýtny systém sa zo strany Ministerstva dopravy SR stráca ochota pomocť dopravcom znižovať náklady na dopravu.

Hrozí zvýšenie cien dopravy o 15 až 20% - automaticky teda zdraženie všetkého

ÚNIA DOPRAVCOV SLOVENSKA preto vyzýva dopravcov k zvýšeniu cien dopravy od 15 % do 20 %. Napriek tomu, že sa aj po nátlaku UNAS podarilo presadiť zákon o odškodnení Cestnej dopravy, doteraz sa pre dopravcov nič reálne neurobilo. Ministerstvo dopravy vraj dlhodobo podceňuje Cestnú nákladnú dopravu, ktorá zabezpečuje základné fungovanie krajiny a výraznou mierou prispieva svojimi daňami do štátneho rozpočtu.

V UNAS pevne veria, že zodpovední na Ministerstve dopravy nebudú čakať do poslednej chvíle a nebude sa znova snažiť znižovať náklady v doprave voči konkurencie schopnosti voči okolitým krajinám. Vyzývajú Ministerstvo dopravy hladať pravdu a nie ju stále obchádzať. Ak v danej veci nepríde k riešeniu, UNAS zvažuje aj štrajkovú pohotovosti dopravcov.

zdroj: UNAS

Stanovisko ministerstva dopravy:

Ministerstvo dopravy nerozumie tomuto postoju UNASu a považuje to za vykopávanie otvorených dverí. Bolo to práve Ministerstvo dopravy (a nie nátlak UNASu), ktoré politicky presadilo návrh pomoci autodopravcom a predložilo do parlamentu legislatívu, ktorá to umožňuje. Tá bola schválená a aj v týchto dňoch prebiehajú rokovania s MF SR o spôsobe a výške pomoci sektoru autodopravy. Navyše okrem spomenutej pripravovanej schémy, sektor autodopravy má možnosť čerpať príspevky z ostatných schém (napr. schéma pomoci na udržanie zamestnanosti v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR), nie je z nich vylúčený.  Veľa požiadaviek UNASu je smerovaných k zmene daňového zaťaženia pre autodopravcov, čo má však v kompetencii Ministerstvo financií a je to potrebné riešiť v prvom rade s nimi, čo bolo UNASu aj opakovane vysvetlené. Minister dopravy podporí akýkoľvek racionálny návrh na vylepšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov, ktorý bude dohodnutý s rezortami, kam kompetenčne patrí (napr. financie, hospodárstvo).