Vodič záchranky je vodič z povolania

Od vodiča záchrannej zdravotnej služby sa očakáva, že bude plnohodnotným členom zdravotníckeho tímu, že bude ovládať skoro toľko ako záchranár a bude vedieť pomôcť pacientovi. Často sa zabúda, že tí vodiči sú v prvom rade vodičmi z povolania, profesionálnymi šoférmi. Práve ich práca ovplyvní to, či sa pacient dostane do nemocnice včas, či sa nič nestane posádke alebo ostatným účastníkom v premávke.

Ako prebiehala súťaž?

Prvý ročník našej súťaže sme usporiadali v skromnejších podmienkach, priamo v našom areáli v Komárne. Aktuálny druhý ročník sme preniesli do prostredia, ktoré je na to priamo určené, do Centra Bezpečnej Jazdy na Slovakia Ringu,“ doplnil referent vzdelávania vodičov ZZS ZaMED Ing. Jozef Major.

V prvá disciplína pozostávala z poskytnutia prvej pomoci zranenému pri dopravnej nehode. Druhá disciplína bola jazda zručnosti, kde sa šoféri museli vysporiadať s každodennými situáciami počas práce na záchranke, ako napríklad manipulácia s nosidlami v stiesnenom priestore, cúvanie do úzkeho dvora, či jazda na klzkom povrchu. Manévrovacie schopnosti boli preverené v slalomovej disciplíne, kde cieľom bolo dosiahnuť čo najkratší čas.

Takýto tréning im pomáha, je to super. Klobúk dole pred nimi, ale myslím, že takýchto školení by malo byť viac. ZaMED to robí cielene a sústavne a to je správne,“ tvrdí Rasťo Chvála, jeden z rozhodcov. Víťazom súťaže sa stal vodič Erik Krupčiak. Okrem finančnej odmeny vyhral aj voucher na kurz bezpečnej jazdy a po jeho absolvovaní mu bude dodatočne navýšená mzda počas 12 mesiacov. „Je to najlepšia práca na svete,“ vyjadril sa vodič ZZS ZaMED Erik Krupčiak.