Akékoľvek zásahy do plynulosti dodávok spôsobujú dodatočné náklady a škody aj pre národné hospodárstvo. Výpadky v dodávke dielov pre montáž vozidiel, ale aj subdodávok pre dodávateľov pôsobiacich na Slovensku, ohrozujú nielen výrobu na Slovensku, ale v celej Európe, nakoľko 60 % výroby našich dodávateľov ide na export. Oneskorenia a výpadky dodávok sa už v najbližších hodinách môžu negatívne prejaviť vo výrobe a poklese produkcie na Slovensku.

ZAP SR dlhodobo upozorňuje na pokles konkurencieschopnosti Slovenska. Výpadky v dodávkach zároveň znižujú kredibilitu priemyslu na Slovensku aj pohľad investorov na našu krajinu. Aktuálna situácia vytvára dojem, že si naša krajina nedokáže sama riešiť svoje problémy. V situácii, kedy hrozia priame blokády najvýznamnejších výrobcov a  výpadky vo výrobe vyzývame zainteresované strany, aby urýchlene zasadli za spoločný stôl a pokračovali v začatej diskusii. Opätovne žiadame, aby sa v čo najkratšej dobe našlo definitívne riešenie tak, aby sa doprava na cestách vrátila do normálu a priemyselná výroba prestala byť rukojemníkom tohto sporu,“ vyjadril požiadavku urýchleného vyriešenia situácie prezident ZAP SR Alexander Matušek.