Rakúsko obmedzuje dopravu kamiónov na priesmyku

O tom, kam až môžu takéto obmedzenia zájsť, roky vedú spor Rakúsko a Taliansko, ale aj Nemeckom. Brennerská trasa je jedným z najfrekventovanejších dopravných spojení medzi severnou a južnou Európou. Environmentálny a zdravotný dopad cestnej dopravy je tu obrovský.

Rakúsko preto – aj napriek pohoršeniu susedných krajín – zaviedlo rôzne zákazy (napr. zákaz nočnej jazdy či prevážania tovaru vhodného na prepravu železnicou, prípadne zákaz jazdy v zime v sobotu). Rovnako Rakúšania na tomto úseku nasadili aj ďalšie obmedzenia ťažkých úžitkových vozidiel na diaľnici. Tirolské predpisy sú navyše často komplikované a je ťažké sa v nich orientovať.

Taliansko a jeho pravicovo-populistický minister dopravy Matteo Salvini chcú takéto opatrenia zrušiť. Predkladajú ich na Európsky súdny dvor (ESD), pričom tento týždeň získali vo svojom boji podporu od Európskej komisie. Úrad vo vyhlásení uviedol, že hoci uznáva dôvody, ktoré viedli Rakúsko k opatrenia, spôsob ich zavedenia do praxe vraj nepovedie k dosiahnutiu želaných cieľov – teda ochrany životného prostredia a bezpečnosti dopravy.

Naopak, Rakúšania chcú docieliť postupné sprísňovanie obmedzení a chcú sa obhájiť pred európskymi inštúciami. Tranzitnú dopravu posielajú na iné trasy s odkazom, že alternatívou je často aj železnica. Je otázne, čo sa stane a či by súd rozhodol o zrušení opatrení, alebo len o potrebe ich prepracovania (pravdepodobnejšia možnosť). Otvorená je navyše aj prípadná príležitosť, aby sa obe krajiny dohodli na kompromise.

Zdroj: Der Standard