Vodičský preukaz na kamión či autobus pre profesionálnych vodičov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prišlo s programom Zručnosti pre trh práce. Kladie si za cieľ podporiť nielen uchádzačov o zamestnanie, ale aj občanov, ktorí zamestnanie majú, no môžu ho chcieť zmeniť, napríklad z dôvodu, že sa obávajú o jeho stratu.

V takom prípade sa musíte na úrade práce nechať zaevidovať ako záujemca o zamestnanie. Pre túto skupinu ľudí sa v úradníckej terminológii používa aj skratené označenie ZoZ. Bližšie detaily nájdete v oznámení o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku od úradu práce. Štát poskytne peniaze na podporu  vzdelávania záujemcom o zamestnanie, avšak len za určitých podmienok.

Účelom príspevku má byť „udržanie sa na trhu práce, zmenu zamestnania, prechod z aktuálnej profesie do budúcej profesie, resp. uplatnenie sa na trhu práce“. „Dôraz bude kladený na zvyšovanie predpokladov pre uplatnenie a udržanie sa podporeného ZoZ na trhu práce,“ uvádza ústredie práce. Odporúčame preštudovať si podmienky výzvy a počítať s tým, že úradníci vašu žiadosť neschvália automaticky, ak finančné plnenie nevyhodnotia ako účelný spôsob podpory.

Pravidelný výcvik vodičov či obnovenie kvalifikačných kariet? Nič také štát nepreplatí

V rámci tejto dotačnej schémy nie je možné nechať si preplatiť vodičský preukaz skupiny B, teda najčastejšie vydávané vodičské oprávnenie pre bežné osobné autá. Rovnako štát nepodporí vzdelávanie zamerané na obnovu už získaných zručností – príkladom je pravidelný výcvik vodičov či obnovenie kvalifikačných kariet.

Skúsenosti z minulosti však ukazujú, že príspevok vám úrady práce pridelia na vodičský preukaz C pre nákladné vozidlá či vodičák skupiny D pre autobusy. Finačnú podporu však nedostanú študenti strednej alebo vysokej školy v prípade, že ide o denné štúdium. Rovnako sú z dotácií vylúčení dôchodcovia a samostatne zárobkovo činné osoby, teda podnikatelia, ktorí napr. v minulosti mohli o príspevok požiadať.

Štát očakáva, že podporí 14 tisíc záujemcov o zamestnanie. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s vysokým záujmom o preplácanie (nielen) vodičských preukazov odporúčame požiadať o dotáciu najskôr. Žiadosť o poskytnutie príspevku nájdu záujemcovia o zamestnanie na webe úradu práce (v sekcii Súbory na stiahnutie napravo).

Foto: Ministerstvo vnútra SR